5 gode råd til fjernundervisningen

5 gode råd til fjernundervisningen

Mange forældre føler, at det er en stor udfordring at få eleverne til at trives med fjernundervisning. Forældrerådgivningen har her samlet en håndfuld gode råd til at få det til at fungere.

Husk at skolerne har ansvaret.
Selvom undervisningen foregår hjemme i stuen så er det stadig skolen skolerne, der har undervisningspligten. Det er lærerne der er uddannede undervisere og der er ikke noget krav om at forældrene hjælper børnene. Fjernundervisningen bør være organiseret så børnene er selvhjulpne. 

Hav fokus på din families trivsel.
Det er vigtigt, at der er en balance mellem vores forventninger til lærerne, eleverne og forældrenes indsats, så vi får familiernes hverdag til at hænge sammen.  Det er ikke meningen, at hjemmeundervisningen skal give store problemer eller konflikter i jeres familie. Gør det, som fungerer for jer, og stol på, at lærerne er klar til at hjælpe jeres barn godt videre med skolegangen, når hverdagen vender tilbage, og skolerne åbner igen

OPLEVER DU UDFORDRINGER MED FJERNUNDERVISNINGEN DERHJEMME?
RING TIL FORÆLDRERÅDGIVNINGEN PÅ 70 25 24 68

Hjælp dit barn med at få struktur på dagen
Selvom du som forælder ikke har ansvar for undervisningen, kan det være en stor hjælp for dit barn, hvis du støtter ham/hende i at få struktur på dagene. Start dagen med at få et overblik over, hvad der skal ske. Er der møder eller undervisning online, så støt dit barn i at få styr på teknikken og gøre sig klar i god tid. Er der opgaver, som dit barn selv skal løse i løbet af dagen, kan du hjælpe med at lægge en plan for det. Tjek gerne op i løbet af dagen på, hvordan det går med den plan, I har lagt. Hjælp også dit barn med at holde pauser i løbet af dagen. Det skal være tydeligt for dem, hvornår det er skoledag og hvornår der er “frikvarter” og fritid, så det hele ikke glider sammen.

Kontakt dit barns lærere, hvis der er udfordringer
Husk at selvom skolerne har gjort sig erfaringer med fjernundervisning i foråret, så kan det være en udfordring for lærerne at få undervisningen til at fungere optimalt under de nye vilkår. Derudover har mange lærere selv børn, der er sendt hjem fra skole. Hav derfor tålmodighed og tillid til, at lærerne gør alt, hvad de kan for at tilrettelægge den bedst mulige undervisning. Samarbejdet og kommunikationen mellem skole og hjem er ekstra vigtig, når undervisningen foregår derhjemme. Derfor er det vigtigt, at man som forælder kontakter læreren, hvis man oplever udfordringer. Bare husk at gøre det venligt og konstruktivt.
Dit input kan være en stor hjælp for lærerne, som jo ikke på samme måde kan følge med i, hvordan det går med den enkelte elev. Hvis forældrene oplever, at der er noget, der bliver for svært, for let, ikke kan gennemføres derhjemme eller går ud over barnets trivsel, er det vigtigt, at forældrene giver læreren besked om det. D kan også komme med idéer til, hvad der ville virke bedre set ud fra dit og dit barns synsvinkel.
 
Hold fællesskabet ved lige så godt, I kan.
Eleverne er meget alene i denne tid, så det kan være godt for børnene at holde kontakten til deres venner og klassekammerater. Støt derfor dit barn i at holde kontakten online fx gennem spil, sociale medier, videoopkald og lignende. Du kan også opfordre lærerne i dit barns klasse til at have ekstra fokus på at lave aktiviteter og undervisning, der understøtter fællesskabet i klassen, råder Rikke Alice Bille. Det kan fx være gruppearbejde online eller over telefonen eller online hygge-arrangementer for klassen med fx en quiz, konkurrencer eller fællesbagning.

Senest opdateret den

7. januar 2021

af

pe

Læs også

12.03.15
Skal skolen tilbyde sygeundervisning?
Om sygeundervisning i folkeskolen