Børns mentale trivsel under corona

Børns mentale trivsel under corona

Læs mere om hvordan børns mentale trivsel kan sikres.

Man skal som forældre begrænse, hvor mange ens børn er sammen med. Børn der ikke er smittede, må gerne lege med andre raske børn. Dog er det en god ide, at man som forældre sørger for, at ens børn leger med de samme børn, fx nogle få gode venner fra klassen. Dette betyder derfor, at legegrupper som udgangspunkt ikke er anbefalet – hverken i skolen eller i hjemmet.

Dog skal der huskes på, at hensynet til corona ikke overskygger hensynet til børns mentale trivsel. Det er skolernes ansvar at sikre et godt undervisningsmiljø – også under de nuværende ændringer grundet corona. Derfor må skolerne sikre trivslen på andre måder end ved legegrupper.

Der vil dog være nogle særlige tilfælde ved børnenes trivsel, der gør at der må laves undtagelser. Eksempelvis hvis et barn netop er startet i en ny klasse. Derudover er sårbare grupper undtaget hjemsendelse, fx elever i specialundervisning og elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige. Læs nærmere her.

Coronasituationen og forebyggelse af smitten, skal derfor ikke påvirke børnenes mentale trivsel.

Du kan læse mere her.

Senest opdateret den

7. december 2020

af

mr

Læs også

02.11.20
Uro i undervisningen
Uro og larm skaber koncentrationsbesvær hos mange børn - også hvis læreren skaber larm.
26.05.20
Nye regler for grundskolen d.1.8 2020
Under corona-krisen har der været mange forskellige udmeldinger om, hvordan undervisningen skulle organiseres. Her kan du få et overblik over de...