Forældre i risikogruppen

Forældre i risikogruppen

Her kan du læse nærmere om, hvordan man skal forholde sig, hvis man som forældre er i risikogruppen.

Hvis en forældre er i øget risiko, kan børnene som udgangspunkt godt deltage i sociale sammenhænge fx at komme i skole eller i dagtilbud. Hvis man er utryg ved dette, bør man tage kontakt til egen læge, for at få konkret og individuel vurdering. Elever, der efter en konkret og individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage nødundervisning, for eksempel i form af fjernundervisning eller virtuel undervisning.

Hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme uden nogen konkret lægefaglig begrundelse, vil en elev blive registreret som ulovligt fraværende. For eksempel hvis elevens læge har vurderet, at eleven godt kan møde fysisk på skolen og/eller det ikke er aftalt med skolens ledelse. Eleven vil i den situation ikke modtage nødundervisning, fx i form af fjernundervisning. Efter omstændighederne vil skolens leder skulle vurdere, om eleven undtagelsesvist har behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte som følge af fraværet.

Hvis man er i øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, bør man tage udgangspunkt i de normale forholdsregler for infektioner, som man plejer at følge. Det betyder, at dét, som man kunne før COVID-19 epidemien, fx tage på arbejde eller passe børnebørn, kan man også i vidt omfang gøre nu, hvis du følger de særlige forholdsregler.

Risikoen for, at man smitter andre, hvis man ikke har symptomer, er meget lille, og i så fald sker det ofte ved kontaktsmitte, fx via dørhåndtag eller andre fælles kontaktpunkter. Derfor anbefales det, at man er ekstra påpasselig med at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til at begrænse smittespredning: 

  • Husker håndhygiejne, og bl.a. vasker hænder grundigt når man kommer hjem udefra (fra arbejde, indkøb, etc.).
  • Sørger for at pårørende også er særlig påpasselige med håndhygiejnen.
  • Er særlig påpasselig med hygiejne og rengøring i hjemmet.
  • Er der risiko for, at man har fået sekreter fra nys og hoste på eget tøj anbefales det, at man skifter tøj og lægger det til vask, så snart man kommer hjem, også inden man hilser på pårørende.
  • Børn kan også være smittespredere og det anbefales, at man hjælper sine børn med at overholde de generelle hygiejneråd, så smittespredningen begrænses.
  • Holder ekstra godt øje med symptomer, der kunne være COVID-19. Ved symptomer på øvre luftvejsinfektion bør man isolere sig fra sine pårørende og ringe til lægen med henblik på vurdering og test. Det gælder også ved milde symptomer.
  • Du kan godt give kram til dine allernærmeste, fx partner og børn, men undgå håndtryk, kindkys og kram til andre end dine nærmeste pårørende.  

Hvis dit barn/dine børn bliver testet positive for COVID-19 henvises til Sundhedsstyrelsen vejledning om håndtering af udbrud på daginstitutioner og skoler, som er under udarbejdelse. 

Læs mere her:

Senest opdateret den

8. september 2020

af

mr

Læs også

31.08.20
Gode råd om mobning
Læs Forældrerådgivningens råd om mobning
28.09.20
Gode råd hvis du har mistanke om at dit barn er ordblind
Læs nærmere her, hvis du tror at dit barn er ordblind.