Frit skolevalg og specialskole

Frit skolevalg og specialskole

Om frit skolevalg for elever på specialskole

Spørgsmål:

Jeg har et spørgsmål, som jeg håber, I kan hjælpe med. Jeg har en søn på 13 med ADHD, og han går i en specialskole. Han er visiteret til denne af PPR i kommunen. Han har tidligere gået på 3 almindelige folkeskoler, som ikke er forløbet særlig godt. Han er på nuværende skole i positiv udvikling, og skolen mener, det kan skade ham at skifte, da han er en tung dreng, der kræver lang tilpasning og ikke kan klare bare det, at en lærer er syg, for så er det ustruktureret, og ikke det samme for ham. Vi flytter pr. 1. januar til en anden kommune. Hvordan er reglerne omkring valg af skole i anden kommune? Jeg vil gerne have, at han bliver i det tilbud, han har, og jeg vil selv betale hans transport i forbindelse med skolegangen, og hvad der ellers ligger af udgifter. Skolelederen på nuværende skole udtaler, at for dem er det ikke et problem, at han bliver. Da jeg kontakter vores nye bopælskommune, siger de til mig, at de vil kigge på det, når de har modtaget kopi at visitering fra PPR, men de kan ikke love mig, at han kan blive, da de kan have et skoletilbud i egen kommune, og så er det det, han skal. Er dette korrekt, eller kan jeg selv bestemme?

Venligst
D


Svar:

Kære D

Dit spørgsmål drejer sig om det frie skolevalg, som er beskrevet i folkeskolelovens § 36 stk. 3. Den siger, at forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat. Der er dog en særlig regel, hvis barnet ønskes optaget i en regional foranstaltning – altså en specialskole, der drives af regionen. Den regel kan du finde i folkeskolelovens § 21 stk.2. Hvis forældre vælger en anden skole end den, bopælskommunen henviser til, skal forældrene selv sørge for og betale transporten, men det er du jo også villig til.

Du skriver ikke hvilken slags specialskole, din søn går på, om den er kommunal eller drives af regionen. Jeg kommer derfor til at give dig to svar.

Der er mig bekendt ingen specialskoler, der drives af regionen i jeres gamle kommune, men for en sikkerheds skyld og af hensyn til andre, der måske læser dette, vil jeg kort gøre rede for frit skolevalg for elever på regionale specialskoler: Kommunalbestyrelsen kan, hvis barnet har behov for særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, henvise barnet til et specialpædagogisk tilbud, der drives af regionen. Hvis barnet er optaget i en anden kommune end bopælskommunen, skal bopælskommunen godkende, at der sker henvisning til et regionalt tilbud. Her er der altså ikke uden videre tale om frit skolevalg.

Men jeg går ud fra at din søn går i en kommunal specialskole i kommunen, og så har du frit skolevalg. Det frie skolevalg gælder også for børn, der har behov for specialundervisning i et kommunalt tilbud, det har Ministeriet for Børn og Undervisning udtrykkeligt gjort opmærksom på.

Du har villet gøre det rigtigt, har henvendt dig til den nye kommune og gjort opmærksom på, at I flytter til kommunen, og at du gerne vil have, at din søn får lov til at blive på sin nuværende skole.

Lad det være sagt med det samme: Det svar, du har fået fra den nye kommune, er forkert, og det er for dårligt, at de ikke kender Folkeskoleloven eller endnu værre: måske regner med at du ikke gør.

Spørgsmålet om hvorvidt din søn kan få lov til at blive på den kommunale specialskole i den gamle kommune, er udelukkende en sag mellem dig og skolelederen på den nuværende skole. Det er ikke nødvendigt, at du indhenter betalingstilsagn fra den kommende bopælskommune. Reglerne om dette står ganske klart i folkeskolelovens § 46 og i ”Bekendtgørelse om betaling ved skolegang i en anden kommune end bopælskommunen” (Bekendtgørelse 672 af 29-06-2005), som du kan henvise til, hvis det bliver nødvendigt.

Noget helt andet er, at du måske lige skulle se, hvad den nye kommune har at tilbyde din søn. Det kan da være en god ide, at PPR i den gamle kommune sender din søns papirer til PPR i den nye, så de får mulighed for at vurdere, om de har et godt tilbud til ham. Jeg kan se, at den nye kommune har en kommunal specialskole, men det fremgår ikke af skolens hjemmeside, hvilke elever den henvender sig til, og hvad den generelt kan tilbyde. Det kan være, det er en noget blandet elevgruppe, og at den ikke er specielt velegnet til at tilgodese elever med ADHD, men det kan man altså ikke se. 

Hvis du har givet den nye kommune en chance for at vise, hvad de kan tilbyde din søn, og du fortsat ønsker, at han skal blive på sin nuværende skole, kan du aftale dette med skolelederen og meddele kommunen, at sådan har du bestemt det med den ret Folkeskolelovens § 36 giver dig.

Kommunen kender nok også reglerne, når det kommer dertil, så jeg forventer, at det uden videre vil gå i orden. Hvis du alligevel får problemer, må du endelig kontakte Forældrerådgivningen igen, så vil vi prøve at forklare, hvad der faktisk står i loven. I yderste konsekvens kan du klage til Statsforvaltningen over, at kommunen ikke overholder gældende lov – men dertil når du forhåbentlig ikke.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

11. februar 2019

af

ak

Læs også

22.05.13
Befordring til specialskole i anden kommune
Om frit skolevalg og kørsel til specialskole
08.05.13
Må PPR undersøge vores søn uden vores samtykke?
Om udredning uden samtykke