Nye regler for grundskolen d.1.8 2020

Nye regler for grundskolen d.1.8 2020

Under corona-krisen har der været mange forskellige udmeldinger om, hvordan undervisningen skulle organiseres. Her kan du få et overblik over de gældende regler fra 1.8

Helt overordnet siger de nye retningslinjer, at eleverne skal have den undervisning, loven kræver det ligesom før coronakrisen. Man bør dog holde afstand i det omfang, det er muligt. Klassen skal være udgangspunktet for alle aktiviteter på skolen, og skolen skal i videst muligt omfang planlægge, så de enkelte elever ikke undervises af flere lærere eller pædagoger, end det er nødvendigt, for at eleverne kan modtage undervisning efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder den fulde fagrække. Pauser og frikvarterer bør så vidt muligt holdes klassevist og forskudt.

Udgangspunktet er, at alle elever deltager i undervisningen. Med hensyn til personer i øget risiko henvises der til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som kan blive opdateret løbende. De elever, som efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning. Hvis mansom forældre vælger  at holde eleven hjemme uden lægens anbefaling, vil barnet bliver registreret som fraværende, og vil ikke modtage fjernundervisning. Og hvis en elev har været på en ikke-nødvendig rejse til et land, som det frarådes af besøge, skal eleven blive hjemme 14 dage herefter uden at modtage fjernundervisning.

I helt særlige tilfælde, hvor man oplever smittetilfælde og er nødt til at sende et større antal elever hjem, kan nødundervisningsbestemmelserne stadig komme i anvendelse. Det skal skolen informere om og begrunde via egen hjemmeside, og skolens skal indsende denne begrundelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Det er skolens ledelses ansvar, at skolen har en instruks for håndtering af personale og elever med symptomer på covid-19. 

 

Senest opdateret den

8. september 2020

af

rab

Læs også

26.05.20
Forældre i risikogruppen
Her kan du læse nærmere om, hvordan man skal forholde sig, hvis man som forældre er i risikogruppen.
31.08.20
Gode råd om mobning
Læs Forældrerådgivningens råd om mobning