Skoleskift med fælles forældremyndighed

Skoleskift med fælles forældremyndighed

Om skift af skole med fælles forældremyndighed

 

Spørgsmål:

Jeg skriver, da jeg har et spørgsmål vedr. mine børns skoleskift. Min ekskone og jeg har fælles forældremyndighed over vores to børn, og de har bopæl hos mig. Børnenes mor valgte at flytte til en anden by for et års tid siden, og vores yngste datter har samvær med sin mor hver anden weekend. Vores ældste datter har ingen fast samværsordning.

I næste måned skal børnene og jeg flytte ind til min kæreste, og det betyder så, at børnene skal skifte skole, da det vil give dem meget lang transporttid, hvis de skal blive på deres nuværende skole. Vi flytter, fordi min kæreste og jeg vil samle familien og ikke pendle frem og tilbage, som vi har gjort i en del år nu. Derudover er der større muligheder for mig for at finde relevant arbejde i en større by. Alt i alt en beslutning, der kommer både børn og voksne til gode. 

Forholdet til min ekskone er dog meget dårligt, da vi desværre ikke kan samarbejde. Jeg har i dag orienteret hende om planerne med hensyn til at flytte, samt at børnene skal skifte skole. Hun meldte klart ud, at hun hverken vil acceptere flytning eller skoleskift. Så er det at jeg spørger om, hvordan skal jeg forholde mig til det?

Venligst
P


Svar:

Kære P

Svarene på dine spørgsmål kan findes i forældreansvarsloven og den tilhørende vejledning.

Når I har fælles forældremyndighed over børnene, og de bor hos dig, kan du ifølge forældreansvarslovens § 3 bestemme, hvor i landet du vil bo med børnene. Det har din ekskone ingen indflydelse på. Du skal dog ifølge § 18 underrette din ekskone senest 6 uger før flytningen. Din ekskone kan dermed ikke forhindre dig i at flytte med børnene, heller ikke selv om det indebærer, at de skal skifte skole. Der står ganske vist i loven at væsentlige beslutninger vedrørende børnenes forhold skal træffes i enighed, men det gælder altså ikke flytning til en anden by så længe I holder jer inden for Danmarks grænser.

Det er børnenes bopælsadresse, der er afgørende for, hvor de skal gå i skole, med mindre I som forældremyndighedsindehavere beslutter noget andet f.eks. at de skal gå på en fri - eller privatskole. At en forældremyndighedsindehaver, som barnet ikke har bopæl hos, meddeler barnets distriktsskole, at vedkommende ikke er enig i, at barnet skal gå i distriktsskolen, berettiger ikke distriksskolen til at nægte at indskrive barnet i modstrid med bopælsforældrenes ønske. Ligeledes er det en udbredt misforståelse, at en folkeskole er forpligtet til at indhente begge forældres underskrift ved barnets indskrivning i skole og ved skoleskift.


Du har dermed gjort det helt rigtige i at orientere din ekskone om den forestående flytning og skoleskiftet. Som du selv skriver, er jeres samarbejde desværre konfliktfyldt, hvorfor jeg vil råde dig til, at du så vidt det overhovedet er muligt, forsøger at bevare et konstruktivt samarbejde med din ekskone, så børnene får et godt skoleskift. 


Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

12. februar 2019

af

mj

Læs også

24.09.10
Skoleskift fra privatskole til folkeskole
Om skift til folkeskole
21.03.12
Må barn med delt forældremyndighed afhentes af tredjepart uden tilladelse?
Om afhentning af elev