Få hjælp, hvis dit barn ikke vil i skole

Få hjælp, hvis dit barn ikke vil i skole

Skolevægring er et stort pres for både børn og forældre. Få syv gode råd til at takle det.

Af Ulla Hinge Thomsen

  • Tag problemet alvorligt. Der er altid en grund til, at et barn ikke vil i skole – og viser det tydeligt. Hvis der er tale om  pjækkeri, vil barnet ofte skjule fraværet fra forældre og skole. Så lyt til dit barn, når det siger, at det ikke kan gå i skole.
  • Henvend dig til skolen, så snart du ser begyndende fravær og mistrivsel. Selv om barnet måske ikke har højt fravær endnu, så insistér på at få undersøgt og udredt årsagerne til mistrivslen. Jo tidligere dit barn får hjælp, desto bedre.
  • Spil på flere heste. Sid ikke og vent på, at skolen gør noget, men henvend dig selv til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), jeres sagsbehandler i kommunen og eventuelt egen læge. PPR kan lave en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering), sagsbehandleren kan blandt andet hjælpe dig med at søge tabt arbejdsfortjeneste, hvis du er nødt til at være hjemme med barnet, og lægen kan sygemelde barnet for eksempelvist stress eller angst. Det sidste kan ofte gøre det nemmere at få sygeundervisning.
  • Insistér på sygeundervisning, mens dit barn er væk fra skolen. Selv om barnet måske klarer sig godt fagligt, er det ikke sikkert, det bliver ved. Især i de større klasser kan fag som sprog eller fysik/kemi være en udfordring, hvis man er meget længe væk. Skolen har pligt til at sætte ind med en indsats, når dit barn har været fraværende i 15 sammenhængende dage.
  • Pas på dig selv. Som forælder skal du ofte både være projektleder, psykolog og behandler for dit eget barn, og det er benhårdt. Fortæl dit netværk, at du har brug for aflastning.
  • Find en ven på skolen. En lærer eller pædagog, som både har kendskab til dit barn og til reglerne, er guld værd i en kompleks verden af rettigheder og regler – og kan være en god følelsesmæssig støtte.

Ring til forældrerådgivningen. Vi har erfaring med skolevægring og kan hjælpe dig videre til den rette hjælp. 

Senest opdateret den

27. september 2023

af

Læs også

En dreng klipper i et orange papir
06.05.22
Webinar om særligt sensitive børn
Læs mere om vores webinar, der omhandlende særligt sensitive børn.
29.04.22
Webinar om dit barns første dag i SFO
Læs mere om vores webinar omhandlende en god start i SFO.