Om Forældrerådgivningen

Forældrerådgivningen tilbyder anonym og gratis rådgivning og vejledning til forældre og andre, der har spørgsmål i forhold til et barns skolegang.

Forældrerådgivningen arbejder for at fremme skolebørns trivsel og læring ved at tilbyde gratis rådgivningssamtaler med forældre og pårørende til børn i grundskolen.

Vi tilbyder rådgivning gennem anonym telefon og chatrådgivning samt fortrolig mailrådgivning på alle årets skoledage.
Forældrerådgivningen er en del af Skole og Forældre som er Danmarks landsdækkende forening for forældre til børn i folkeskolen. Skole og Forældre varetager forældrene og deres børns interesser i forhold til folkeskolen. Derfor har vi altid et forældreperspektiv i Forældrerådgivningen.

Vi søger gennem en lyttende og anerkendende tilgang at hjælpe den rådsøgende til at se muligheder for at hjælpe barnets skolesituation.

Dette betyder at Forældrerådgivningen vil:

  • Arbejde mod at tilbyde en stadig mere kvalificeret og let tilgængelig rådgivning og være alment kendt som den førende rådgivningstjeneste inden for sit felt
  • Bidrage til at styrke samarbejdet mellem skole og hjem ved at sætte fokus på forældrenes ressourcer, handlemuligheder og ansvar
  • Bidrage med viden og data, der kan styrke Skole og Forældres interessevaretagelse

Forældrerådgivningen ledes af Rikke Alice Bille, rab@skole-foraeldre.dk

Se Skole og Forældres organisationsdiagram.

Årsrapporter

Årsrapport 2023

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Tidligere årsrapporter