Om Forældrerådgivningen

Forældrerådgivningen tilbyder anonym og gratis rådgivning og vejledning til forældre og andre, der har spørgsmål i forhold til et barns skolegang.

Forældrerådgivningen er en uvildig rådgivning, der er oprettet af Skole og Forældre - landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. 

Forældrerådgivningens mission er at fremme skolebørns trivsel og læring ved at rådgive og informere forældre og andre, der oplever vanskeligheder i forbindelse med et barns skolegang.

Forældre og andre pårørende kan have brug for at vende mange forskellige problemstillinger i relation til et barns skolegang. I Forældrerådgivningen lytter vi til forældrene og tager afsæt i forældrenes egne ressourcer og handlemuligheder for på den måde at finde den løsning, der er bedst for barnet.

En gruppe af engagerede frivillige rådgivere, der alle har erhvervserfaring fra grundskolen, sørger for at Forældrerådgivningen har åbent alle skoledage. 

 

Årsrapporter

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Tidligere årsrapporter