Betaling og forsikring

Betaling og forsikring

Alle børn i den skolepligtige alder har en grundlovssikret ret til vederlagsfri undervisning

Undervisningen i folkeskolen er gratis

Alle undervisningsmidler, der er nødvendige for at gennemføre undervisningen, skal stilles gratis til rådighed af kommunen. Det er en skønsmæssig vurdering, hvad der skal forstås ved nødvendige undervisningsmidler. Almindelige lærerbøger og hæfter er omfattet af begrebet nødvendige undervisningsmidler, og skal dermed stilles til rådighed af skolen, mens forældrene selv skal sørge for, at deres barn har blyanter og idrætstøj med.

Skolen skal også stille computere til rådighed

En skole må gerne opfordre eleverne til at medbringe deres egen computere eller iPads til brug i undervisningen. Der kan dog alene være tale om en opfordring, da der er ikke er hjemmel i folkeskoleloven til, at skolen eller kommunen må kræve, at eleverne medbringer egen computer til brug i undervisningen.

Betaling til klasseture og lejrskoler

Klasseture og lejrskoler er en del af undervisningen, og derfor har alle elever mødepligt. Kommunen skal dække alle udgifter, hvilket er en forudsætning for, at en klassetur eller lejrskole kan gennemføres.

Hvis en klasse skal på tur til f.eks. et museum, skal kommunen afholde alle udgifter til transport, entré og evt. omviser. Kommunalbestyrelsen kan kræve, at forældrene selv sørger for mad og drikke til deres barn, når de er på tur med skolen.

Hvis en klasse skal på lejrskole, skal kommunen afholde alle udgifter til lærernes deltagelse og alle udgifter til elevernes transport, ophold og entréudgifter. Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af forældrene til dækning af udgifterne til elevernes forplejning under lejrskoler. Forældrene må dog ikke afkræves et højere beløb end det, udgifterne reelt udgør.


Ud over en eventuel forplejning har forældrene dermed ikke pligt til at betale for deres børns deltagelse i ekskursioner eller lejrskoler. En elev kan ikke udelukkes fra deltagelse i ekskursioner eller lejrskoler, hvis elevens forældre ikke har bidraget til udgifterne til forplejning eller en evt. frivillig fælles opsparing.

Klassekassen er valgfri

På mange skoler er der tradition for, at der oprettes klassekasse, som forældrene bidrager til. Klassekassen kan bruges til sociale arrangementer i klassen eller som tilskud til en klassetur. Det kan ikke gøres til betingelse for nogen elevers deltagelse i klassens aktiviteter, at forældrene betaler til klassekassen.

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

27.09.22
Podcast: Spørg om skolebørn
Lyt til podcastserien 'Spørg om skolebørn', der belyser temaer og giver gode råd omkring børns skolegang.
31.08.20
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Læs mere om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og dets forskellige roller