Frit skolevalg og skoleskift

Frit skolevalg og skoleskift

Det frie skolevalg gælder alle folkeskoler og på tværs af kommuner

Skoledistrikter

Alle kommuner har fastsat skoledistrikter. Til hvert distrikt hører en eller flere folkeskoler, der er områdets distriktsskole. Forældre har krav på at få deres barn optaget på distriktsskolen. Dog kan børn med brug for specialundervisning og tosprogede elever med behov for særlig danskundervisning henvises til en anden skole, hvis distriktsskolen ikke kan opfylde undervisningsbehovet.

Det frie skolevalg gælder også på tværs af kommuner

Det frie skolevalg betyder, at forældrene har krav på, at få deres barn optaget i den folkeskole de ønsker, uanset om den ligger i eller uden for ens bopælskommune, så længe der er plads på den ønskede årgang.

Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for optagelse af elever på kommunens skoler ud fra objektive kriterier som f.eks. afstands- eller søskendekriterier mv. Et barn kan derfor ikke afvises at blive optaget på en folkeskole ud fra en pædagogisk vurdering foretaget af skolelederen. Afvisningen kan alene ske med henvisning til de fastsatte kriterier.

Vælger forældrene en anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen eller en skole i en anden kommune, er hverken bopælskommunen eller skolekommunen forpligtet til at yde fri befordring. Undtaget fra dette er dog børn, der er visiteret til f.eks. en specialskole i anden kommune.

Senest opdateret den

11. februar 2019

af

ak

Læs også

27.06.18
Skilsmisse og barnets skolegang
Når forældre bliver skilt er samarbejdet mellem skole og hjem særligt vigtigt
27.08.18
Specialundervisning
Dit barn har måske brug for støtte i et eller flere fag.