Frit skolevalg og skoleskift

Frit skolevalg og skoleskift

Det frie skolevalg gælder alle folkeskoler og på tværs af kommuner

Skoledistrikter

Alle kommuner har fastsat skoledistrikter. Til hvert distrikt hører en eller flere folkeskoler, der er områdets distriktsskole. Forældre har krav på at få deres barn optaget på distriktsskolen. Dog kan børn med brug for specialundervisning og tosprogede elever med behov for særlig danskundervisning henvises til en anden skole, hvis distriktsskolen ikke kan opfylde undervisningsbehovet.

Det frie skolevalg gælder også på tværs af kommuner

Det frie skolevalg betyder, at forældrene har krav på, at få deres barn optaget i den folkeskole de ønsker, uanset om den ligger i eller uden for ens bopælskommune, så længe der er plads på den ønskede årgang.

Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for optagelse af elever på kommunens skoler ud fra objektive kriterier som f.eks. afstands- eller søskendekriterier mv. Et barn kan derfor ikke afvises at blive optaget på en folkeskole ud fra en pædagogisk vurdering foretaget af skolelederen. Afvisningen kan alene ske med henvisning til de fastsatte kriterier.

Vælger forældrene en anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen eller en skole i en anden kommune, er hverken bopælskommunen eller skolekommunen forpligtet til at yde fri befordring. Undtaget fra dette er dog børn, der er visiteret til f.eks. en specialskole i anden kommune.

Overvejer du om dit barn skal skifte skole så kontakt Forældrerådgivningen for et godt råd på tlf 70252468

 

Senest opdateret den

8. september 2020

af

rab

Læs også

27.09.22
Podcast: Spørg om skolebørn
Lyt til podcastserien 'Spørg om skolebørn', der belyser temaer og giver gode råd omkring børns skolegang.
31.08.20
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Læs mere om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og dets forskellige roller