Hold- og klassedannelse

Hold- og klassedannelse

Læs mere om reglerne for fordeling af elever i klasse og på hold.

Maks. 28 elever i en klasse

Antallet af elever i en klasse må ved skoleårets start normalt ikke overstige 28. Dog kan kommunalbestyrelsen i helt særligt tilfælde tillade op til 30 elever i en klasse.

Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for fordeling af elever på kommunens skoler. Retningslinjerne skal bygge på objektive kriterier som afstand- og søskendekriterier. Ved fordeling af børn i kommunens skoler skal det tilstræbes, at den enkelte klasse kan forblive samlet på de følgende klassetrin. Den endelige klassedannelse skal finde sted seneste ved udgangen af børnehaveklassen.

Skolelederen bestemmer, hvilken klasse et barn skal gå i

Det er skolelederen, der inden for de fastsatte rammer i kommunen, træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever. Dermed er det skolelederen, der bl.a. beslutter, hvilken klasse eleverne skal gå i.

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel i sin klasse, og ønsker, at dit barn skifter klasse, er det dermed skolelederen, du skal henvende dig til for at drøfte situationen.

Hvis det er til barnets bedste, kan skolens leder efter samråd med forældrene bestemme, at barnet rykkes en klasse op eller ned - eller flyttes til en anden klasse på samme årgang. Man kan ikke klage over skolelederens beslutning om klasseskift til kommunalbestyrelsen eller andre.

Holddannelse er et pædagogisk værktøj

Inddelingen af elever i hold er et pædagogisk værktøj, der giver lærerne mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så den enkelte elevs særlige behov, faglige niveau og interesser imødekommes.

Hold kan dannes inden for samme klasse, på en årgang eller på tværs af flere årgange, og kan være begrundet i både pædagogiske og praktiske forhold.

Inddelingen af elever i hold må ikke være en permanent niveaudeling af eleverne.

Skolebestyrelsen skal vedtage lokale principper for holddannelse.

Kontakt forældrerådgivningen

Står I midt i en klassesammenlægning og ønsker du rådgivning om, hvad du som forældre kan gøre for at hjælpe dit barn så kontakt forældrerådgivningen på Tlf 70 25 24 68

 

 

Senest opdateret den

8. september 2020

af

rab

Læs også

27.09.22
Podcast: Spørg om skolebørn
Lyt til podcastserien 'Spørg om skolebørn', der belyser temaer og giver gode råd omkring børns skolegang.
31.08.20
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Læs mere om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og dets forskellige roller