Hvad er en børnefaglig undersøgelse

Hvad er en børnefaglig undersøgelse

Læs mere om en børnefaglig undersøgelse.

En børnefaglig undersøgelse skal søge at afdække de ressourcer, der er i barnets netværk, men også tydeliggøre de behov jeres barn har, og hvor der kan sættes ind med hjælp og støtte. Mange forældre bliver nervøse og måske også usikre på, hvad formålet med undersøgelse er, og har ikke lyst til at åbne hjemmet op og vise sig sårbare og usikre i forhold til forældrerollen eller ens barns behov. Det er helt naturligt og forståeligt. Men du kan hjælpe dig selv og din familie i processen ved at tænke på undersøgelsen, som din mulighed for at hjælpe dit barn til bedre trivsel og læring.

Værd at vide:

  • Formålet med den børnefaglige undersøgelse er at hjælpe dit barn og den skal gennemføres så skånsomt som forholdene tillader og må ikke være mere omfattende en formålet tilsiger.
  • Undersøgelsen skal være afsluttet senest 4 måneder efter at kommunen er blevet opmærksomme på, at barnet har behov for at der gennemføres en børnefaglig undersøgelse. Det kan eksempelvis være gjort ved at du eller andre har skrevet en underretning til kommunen.
  • Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med dig og dit barn. Hvis dit barn er over 15 år skal det inddrages.
  • Undersøgelsens skal komme omkring dit barns generelle udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold. Det kan for eksempel give mening også at inddrage forældrenes nye partnere, hvis I er skilt og barnet opholder sig i to hjem.
  • Undersøgelsen indeholder ofte også en børnesamtale hvor barnet kan have en bisidder med. Det kan være en lærer eller en pædagog som barnet er trygt ved.
  • Undersøgelsen skal afsluttes med at kommunen tager stilling til om der er behov for foranstaltninger. Den skal også indeholde oplysninger om hvordan I forældre forholder jeg til disse foranstaltning. Det betyder at I skal høres og undersøgelsens resultat.

Se også Barnets Lov §20, 26 og 27 og retsikkerhedsloven §11 og 11a

 

Senest opdateret den

28. maj 2024

af

Læs også

En dreng klipper i et orange papir
06.05.22
Webinar om særligt sensitive børn
Læs mere om vores webinar, der omhandlende særligt sensitive børn.
29.04.22
Webinar om dit barns første dag i SFO
Læs mere om vores webinar omhandlende en god start i SFO.