Ny klassedannelse

Ny klassedannelse

Om sammensætning af klasse

Spørgsmål: 

Hej

Jeg har et spørgsmål om ændring af klasser mit i et skoleforløb.

Bestyrelsen på min datters skole har vedtaget et princip, som siger, at der skal ske en ny klassedeling efter 5. klasse. Forældrene er i oprør, og sagen bliver også dækket af de lokale nyheder. Men lige meget hvad vi forældre siger til bestyrelsen, så er de ikke til at rokke eller stikke i, og de kalder vores reaktion på deres vedtagede princip for hysterisk. 

Jeg er ved at prøve at sætte mig ind i, om bestyrelsen overhovedet må lave sådan et princip. Jeg har fundet frem til folkeskolelovens §25, hvor der står noget om, at en klasse skal holdes samlet, med mindre der er pædagogisk eller økonomisk grund til andet. Men det er meget svært for mig at overskue, og jeg har brug for noget hjælp. Det kan da ikke være rigtigt, at en lille bestyrelse kan sidde og bestemme over vores børn, når vi er over 1000 forældre imod.  

Med hensyn til begrundelser, så har bestyrelsen netop lagt en lang smøre ud på ForældreIntra, men jeg synes, deres begrundelser er vage. 

Er det de gør lovligt?

Med venlig hilsen
T


Svar:

Kære T

Du fortæller, at skolebestyrelsen på dit barns skole har vedtaget et princip som siger, at der skal ske en ny klassedannelse efter 5. klasse. Du og mange andre forældre er uenige i denne beslutning, og du spørger, om bestyrelsens beslutning er lovlig.

Det korte svar på dette spørgsmål er: Ja, det er den

Du har ret i, at folkeskolelovens § 25 bestemmer, at "ved fordelingen af børn i kommunens skoler skal det tilstræbes, at den enkelte klasse kan bevares samlet på de følgende klassetrin i grundskolen".

Denne bestemmelse skal ikke tolkes således, at der ikke kan ske ombrydning af klasserne i løbet af skoleforløbet. Der kan være mange grunde til at man i løbet af et skoleforløb gerne vil ombryde klasserne. Som oftest sker det af økonomiske årsager. På store skoler eller på skoler med flere afdelinger kan der være mange penge at spare ved en klasseombrydning midt i skoleforløbet, fordi fx 5 klasser med i gennemsnit 22 elever vil kunne omdannes til 4 klasser med 28 elever. Det sparer rigtig mange penge, som kan bruges til flere timer, tolærerordninger eller lignende.

På mange skoler sker der også klasseombrydninger, hvis skolen er overbygningsskole for én eller flere mindre "fødeskoler" i kommunen. Ved klasseombrydningen sikrer man, at alle elever starter på en frisk efter fx 5. klasse.

Skolebestyrelsen er valgt af forældrene til bl.a. at lave principper for skolens drift. Folkeskoleloven opregner i § 44 en lang række områder, som skolebestyrelsen skal lave principper for.

I § 44, stk. 2 nævnes følgende områder: "undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, ...,specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser" (min understregning). Skolebestyrelsen ikke alene kan, men skal altså lave principper for, hvordan eleverne placeres i klasser. Det er herefter op til skolelederen at træffe konkrete beslutninger om klasseindplaceringen i henhold til de vedtagne principper.

Du skriver at forældrene er uenige med skolebestyrelsen i dens beslutning om klasseombrydning. Lige som en kommunalbestyrelse er en skolebestyrelse et styringsorgan, som er valgt til at træffe beslutninger på bestemte områder. Hvis man som vælger - i dette tilfælde forældre - er utilfreds med de beslutninger, det valgte organ træffer, så er man henvist til at udtrykke sin utilfredshed ved det næste valg, hvor man kan vælge nogle nye repræsentanter. 

Jeg håber, dette svar afklarer de spørgsmål, du stiller. Ellers er du velkommen til at skrive igen, eller til at ringe til Forældrerådgivningen på tlf. 7025 2468.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

07.04.15
Vores datter er ikke kommet i klasse med nogle af hendes venner
Om reglerne for klassedeling og skolelederens beslutningskompetence