Skal skolen tilbyde sygeundervisning?

Skal skolen tilbyde sygeundervisning?

Om sygeundervisning i folkeskolen

Spørgsmål:

Hej

Min datter på 14 år har anoreksi og er i den forbindelse også plaget af angst. Hun har ikke kunnet gå i skole fra skoleårets start pga. behandlinger. Vi regner heller ikke med, at hun kommer der før jul.

Vi synes ikke, at skolen er tydelig i den forbindelse. Vi er naturligvis i kontakt med klasselæreren. Men hvis en skole har en alvorlig syg elev, så må der være noget, som skolen som sådan kan tilbyde. Har I en mening om det? Jeg tænker her på f.eks. hjemmeundervisning. Har skolen en pligt i den forbindelse?

På forhånd tak,
K


Svar:

Kære K

Det er trist at læse, at din datter er syg, og at hun gennem længere tid ikke har kunne komme i skole. 

Det er helt rigtigt, at skolen skal sørge for, at din datter får sygeundervisning. Det fremgår af Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler: Retsinformation

Af bekendtgørelsen fremgår det, at skolens leder skal kontakte forældrene, når en elev er fraværende i længere tid på grund af sygdom. Henvendelsen skal ske senest tre uger (15 skoledage) efter, at eleven sidst deltog i undervisningen. Skolen kan bede om en lægeerklæring som dokumentation, og mange steder er det kutyme, at det er skolen der betaler for lægeerklæringen. Det er dog ikke noget lovkrav.

Hvis din datter opholder sig hjemme, skal skolens leder sørge for, at der etableres sygeundervisning i jeres hjem. Er din datter indlagt er det den kommune, hvor din datter er indlagt, der skal etablere sygeundervisning.

Omfanget af sygeundervisningen skal afpasses efter elevens alder, helbredstilstand og øvrige forudsætninger. Indholdet skal være i overensstemmelse med skolens læseplaner, og den skal sætte eleven i stand til at vende tilbage og følge undervisningen på det klassetrin, hun tilhører. 

Hjemmeundervisning er, når man som forældre selv sørger for at undervise ens børn. Forudsætningen for hjemmeundervisning er, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Ud fra din beskrivelse af situationen formoder jeg, at du ikke ønsker at overtage ansvaret for undervisningen, hvorfor du skal bede skolen om at etablere sygeundervisning hurtigst muligt.

Jeg håber, at du sammen med skolen finder en god løsning, så din datter bevarer undervisningen til hun er klar til at komme tilbage i skole. 

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

11. februar 2019

af

mj