Sygdom og fravær

Sygdom og fravær

Læs mere om de forskellige typer fravær

Fravær

Dit barns fravær bliver registreret af læreren og kan inddeles i 3 kategorier:

  • Fravær på grund af sygdom
  • Ekstraordinær frihed
  • Ulovligt fravær

Du melder dit barn syg på Aula og er der tale om længere tids sygdom vil skolen ofte bede om en lægeerklæring som du kan få hos egen læge. Det er under alle omstændigheder vigtigt at holde dit barns klasselærer orienteret om, hvornår du forventer at dit barn er klar til at komme i skole igen.

Fravær på grund af sygdom

Er dit barn syg i mere end 15 skoledage har barnet krav på sygeundervisning på 8-10 timer (Folkeskolelovens  § 23 og  vejledning om sygeundervisning) Sygeundervisningen kan foregår i hjemmet, på sygehuset eller der hvor det giver mening for dit barn og den tilrettelægges i tæt samarbejde med dit barns lærere.

Hvis et barn ikke kan komme i skole på grund af længerevarende sygdom, skal skolen henvende sig til forældrene med henblik på at vurdere behovet for sygeundervisning. Skolen skal henvende sig til forældrene senest 15 skoledage efter, at eleven sidst deltog i undervisningen.

Ekstraordinær frihed og ulovligt fravær

Hvis I skal på ferie på et tidspunkt, hvor dit barn normalt skal i skole, skal du søge om fri til dette. På de fleste skoler skal du søge om ekstraordinær fri hos skolens ledelse. Det er bedst for dit barns læring og trivsel, at barnet ikke har fri i for lang tid ad gangen, men omvendt kan det også være både lærerigt og udviklende at rejse med sine forældre. Samarbejd med skolen om, hvordan dit barn kan følge skolens undervisning på rejsen og holde kontakt til klassen.

Hvis dit barn har ulovligt fravær, det vil sige er fraværende uden lovlig grund i 15% af skoletiden eller mere inde for et kvartal, skal skolelederen underrette kommunen om dette, og det kan betyde at børne- ungeydelsen stopper. Det er derfor altid en god ide at holde kontakt til skolen, hvis dit barn er fraværende.

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

27.09.22
Podcast: Spørg om skolebørn
Lyt til podcastserien 'Spørg om skolebørn', der belyser temaer og giver gode råd omkring børns skolegang.
31.08.20
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Læs mere om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og dets forskellige roller