Skolen vil ikke give tilladelse til lovligt fravær

Skolen vil ikke give tilladelse til lovligt fravær

Forældrerådgivningens svar til et spørgsmål om lovligt fravær

Hej

Hvad gør man eller hvad kan man gøre, hvis skolen ikke vil give tilladelse til lovlig fravær?

Det drejer sig om to timer én gang om ugen, hvor vores dreng er kommet på elitehold i fodbold.

Hvad er proceduren og hvad kan der i værste fald ske?

Mvh en mor til en glad fodbolddreng


Kære mor

Tak for din mail, og tillykke med din drengs plads på eliteholdet.

Du skriver, at din søns skolen ikke vil give tilladelse til lovligt fravær i to timer én gang om ugen, hvor din søn er udtaget til at deltage i elite fodboldtræning. Du efterspørger, hvad proceduren er - og hvad, der i værste fald kan ske. I mit svar forudsætter jeg, at din søn går på en folkeskole.

Bestemmelserne omkring registrering af og indsats i forhold til elevers fravær i folkeskolen står i Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. I kan læse den fulde bekendtgørelse her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163974

Det er skolelederen, der med udgangspunkt i bekendtgørelsen og evt. kommunale retningslinjer, der bestemmer, om din søn kan få fri til at deltage i fodboldtræningen. Afviser han det, vil al fraværet blive registreret som ulovligt.

Af bekendtgørelsen kan I læse, at skolens leder er forpligtet til at reagere, hvis en elev har et vedvarende ulovligt fravær. I første omgang skal skolelederen forsøge at løse problemet med jer forældre. Næste skridt er at inddrage kommunalbestyrelsen, hvilket i praksis nok vil betyde, at chefen for skoleforvaltningen kan bliver inddraget i sagen. Det står i § 4, stk. 4, som jeg har indsat nedenfor:

Du spørger, hvad der i værste fald kan ske. Som det er nu, har skolen, og kommunen ikke de store sanktionsmuligheder, og der vil formentlig ikke ske andet, end at I ville blive indkaldt til en samtale omkring jeres søns fravær.

Et er bestemmelserne omkring registrering af og indsats i forhold til elevfravær. Noget andet er, hvordan I får en god dialog med skolelederen, så I ikke ender med at skulle til fraværssamtale. En indgangsvinkel til dette kan være at gøre skolelederen opmærksom på, at Undervisningsministeren så sent som i foråret har lavet en ny vejledning, der skal gøre det nemmere for elever at forene deres skolegang med elitesport.

Du kan læse vejledningen her:

https://www.emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/talenter/understot-balancen-mellem-skole-og-idraet

Jeg håber, at I med ovenstående kan finde en løsning med skolen, så din søn både kan passe skolen og fodboldtræningen. Hvis I har brug for yderligere rådgivning, er I velkomne til at henvende jer på mail eller til vores rådgivningstelefon, der har åbent alle skoledage mellem kl. 10.00 og 14.00.

 

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

25.08.21
Principper for klassekassen
Om at få penge retur fra klassekassen
25.08.21
Fortrudt skoleudsættelse
Om at fortryde valg om skoleudsættelse