Skoleudsættelse

Skoleudsættelse

Om udsættelse af skolestart

Spørgsmål:

Hej

Jeg tillader mig at stille et spørgsmål, som I formodentlig har fået et hav af gange, nemlig om vi som forældre har ret til at kræve, at vores barn bliver et år ekstra i børnehaven?

Vi har en dreng på fem år, der fylder år sidst i november. Vi har nogle bekymringer omkring skoleparathed, der handler om, at han virker umoden, fx leger han næsten kun med de små børn i børnehaven. Desuden er han super distræt, og ofte skal man kalde mange gange på ham for at få kontakt. Pædagogen har også bemærket, at han ikke altid svarer på direkte spørgsmål og virker fraværende. Han trives i øvrigt godt, men jeg synes slet ikke, han virker klar til at gå i skole.

Jeg har netop spurgt pædagogen, hvorvidt det er muligt at søge om skoleudsættelse og fik beskeden, at det kan vi godt droppe helt. Dels er vi for sent ude (vi har dog intet fået at vide om en skæringsdato ift. dette), og dels har han hverken en diagnose eller store problemer. Vi har fået at vide af flere, at det nærmest er umuligt at få skoleudsættelse. Men jeg må sige, at vi som forældre ikke selv kan bestemme, og vil derfor spørge jer, om der er noget som helst, jeg kan gøre?

Venligst,
S


Svar:

Hej S

Du har helt ret. Du stiller et meget aktuelt spørgsmål, da vi nærmer os tiden for indskrivning i skolen.

Ifølge folkeskolelovens § 34 indtræder undervisningspligten den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det kan give problemer for de børn, der endnu ikke er helt klar til at starte i skole. Der er dog mulighed for at søge udsættelse. Det fremgår af folkeskolelovens § 34 stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen kan betinges af, at barnet optages i en børnehave.

I dit tilfælde har du altså ret til at søge om udsættelse - og der er ikke krav om, at din søn har fået en bestemt diagnose eller andet. Det er alene hans udvikling, der tæller.

Mange kommuner kræver, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) laver en skoleparathedsvurdering af barnet og kommer med en udtalelse. Dette kan du ikke modsætte dig, hvis du søger udsættelse, og det er en rigtig god ide at få en uvildig bedømmelse af din søns modenhed i forhold til skolestart. Sagt lidt firkantet, har I ret til at søge, men ikke ret til at få udsættelse. Det kommer an på en konkret vurdering. Nogle kommuner har et skema, der skal udfyldes, andre skal man skrive en begrundet ansøgning til. Det kan du læse om på kommunens hjemmeside eller få oplyst i børnehaven.

Hvis der ikke gives udsættelse, er det skolens ansvar at tilrettelægge skoledagene, så alle elever trives og udvikler sig både fagligt og socialt.

Venlig hilsen og held og lykke
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

11. februar 2019

af

mj

Læs også

06.12.11
Svær start i skolen
Om mistrivsel og konflikter i en børnegruppe