Beregning af efterskoletilskud

Beregning af efterskoletilskud

Om økonomisk støtte til ophold på efterskole

Spørgsmål:

Hej

Jeg har en søn på 14 år og en datter på 12 år. Min søn går i 8. klasse og vil gerne på efterskole i 9. klasse. Sidste år flyttede jeg sammen med en ny mand. Mine egne børns far er død. Jeg er lige blevet færdig med min uddannelse og starter i job nu her.

Hvordan er det med tilskud til efterskole? Kigger de kun på nuværende indtægt, eller ser de også på, at jeg har været på SU inden for de sidste to år? Min samlever har også to børn, hvor han stadig betaler til den ene, når min søn skal på efterskole.

Venligst,
C


Svar:

Kære C

Tak for din mail. Hvor du spørger, hvordan betaling for efterskoleophold beregnes. Du oplyser, at du lige har afsluttet din uddannelse, og at du nu er samboende med en mand, der også har børn.

Alle danske elever er berettigede til at få indkomstbestemt elevstøtte fra staten til deres efterskoleophold. Elevstøtten beregnes på grundlag af husstandsindkomsten i det indkomstår, der ligger to år før skolestart. Elevstøtten beregnes på baggrund af husstandens sammensætning, der hvor barnet har folkeregisteradresse ved skoleårets start. Indkomstgrundlaget bliver reduceret for hvert barn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden

Elevstøtten beregner dermed på baggrund af både din og din kærestes indkomst to år forud for din søns efterskoleophold - også selvom I ikke boede sammen dengang. Din egenbetaling vil kun blive reduceret, hvis din kærestes børn har bopælsadresse hos jer.

Efterskoleforeningen har på deres hjemmeside en model, hvor du med udgangspunkt i den efterskole, din søn ønsker at gå på, kan beregne din egenbetaling ved at oplyse om husstandsindkomst og antal hjemmeboende børn. Du finder beregneren her.

Udover den almindelige statslige støtte, kan du også søge om individuel supplerende støtte. Alle efterskoler modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. Den individuelle supplerende støtte skal søges på den efterskole, hvor din søn skal gå.

Jeg håber, at din søn får et godt efterskoleophold

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.05.13
Befordring til specialskole i anden kommune
Om frit skolevalg og kørsel til specialskole