Beskyldning om mobning på Aula

  • Børn

Beskyldning om mobning på Aula

Om fars beskyldning på Aula om mobning blandt piger i en klasse

Kære Forældrerådgivning

Jeg skriver, fordi der er opstået en ubehagelig situation på Aula. En far i min datters 5. klasse har skrevet ud til alle forældrene i klassen, at tre piger med navns nævnelse – herunder min datter – mobber andre børn i klassen. Faren påstår blandt andet, at de tre piger er årsag til, at to forældrepar tidligere har taget deres børn ud af klassen og flere overvejer det samme. Faren mener derfor, at det ville være mere rimeligt, at det i stedet er de tre ”mobbere”, der går ud af klassen. 2-3 andre forældre har efterfølgende svaret på beskeden til alle, at de er af samme holdning. Beskederne kommer bag på os, da vi ikke tidligere har hørt om hverken mobning eller lignende fra hverken forældre eller lærere. Vores eget barn har fortalt om konflikter med de pågældende piger, men hendes historie er, at det er de andre, der har drillet hende over længere tid. Hvad gør vi?

Mvh
En frustreret mor


Kære mor

Tak for din henvendelse. Hvis der er børn, der føler sig mobbede, skal der sættes en indsats i gang fra skolens side. Her er det vigtigt at inddrage alle de involverede parter og være åben for de forskellige oplevelser og synsvinkler. Fokus skal være på den sammenhæng, hvor situationerne opstår og på fællesskabet i stedet for en fortælling om ”mobbere” og ”ofre”. Hvis der bliver skabt et ”os” og ”dem” blandt forældrene, kan det være svært at få et godt samarbejde om at løse udfordringerne for børnene. Hvis I forældre ikke kan samarbejde, bliver det også svært for eleverne. Derfor er det vigtigt, at I holder en god tone.

Selvom man i den situation sikkert kan have lyst til at svare på beskederne på Aula, er det bedst at lade være. Det er aldrig en god idé at tage den slags diskussioner på Aula, Facebook eller lignende. I kan evt. skrive en helt kort besked i en anerkendende tone, som eksempelvis: ”Det lyder alvorligt. Vi kontakter lærerne med henblik på at løse udfordringerne.” Det er heller ikke en god idé at ringe til de andre forældre, da det hurtigt kan blive konfliktfyldt, fordi det er så følsomt et emne. Ring i stedet til klasselæreren og bed vedkommende om at håndtere det. Det er skolens ansvar at tage sig af det. Læreren kan eksempelvis indkalde de involverede forældre til et møde, hvor det er læreren, der styrer ordet og mægler mellem jer forældre med det formål at skabe en forståelse for hinandens oplevelser og få en god tone mellem jer, så I kan samarbejde om at løse udfordringerne. Det er vigtigt, at jeres og børnenes forskellige oplevelser synliggøres for læreren, så også de kan arbejde med det i skoletiden.  

Lærerne er forpligtet til at handle på sådanne henvendelser, men hvis ikke vedkommende gør det, så kontakt skolens ledelse. Alle skoler skal have en anti-mobbestrategi og en handlingsplan, som det er en god idé at læse og eventuelt henvise til, hvis det bliver nødvendigt.
Håber I får skabt et godt forældresamarbejde og får løst situationen. I er altid velkomne til at henvende jer igen, hvis det ikke lykkes eller I har andre spørgsmål.

Mvh
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

12. april 2021

af

mr

Læs også

25.08.21
Principper for klassekassen
Om at få penge retur fra klassekassen
25.08.21
Fortrudt skoleudsættelse
Om at fortryde valg om skoleudsættelse