Mobning

Mobning

Mobning kan opstå i alle klasser, og alle elever kan blive udsat for mobning

Der kan være mange årsager til, at der opstår mobning i en klasse

Alle børn har brug for at opleve, at de hører til, og mobning handler om at fællesskabet ikke inkluderer alle. Det kræver en indsats fra voksne og børn at få et velfungerende fællesskab i klassen med plads til alle, og det er de voksnes ansvar at hjælpe børnene i klassen til at skabe det gode inkluderende fællesskab. Hvis det sunde fællesskab ikke udvikles i klassen, kan det ske, at eleverne selv udvikler deres fællesskab til være et spørgsmål om, hvem, der er med - og hvem, der ikke er med

Forskel på mobning, drillerier og konflikter

Der er en gradvis overgang mellem, hvornår noget er drillerier, konflikter og hvornår, der er tale om egentlig mobning, men det er vigtigt at du tager dit barn alvorligt hvis det oplever sig udelukket fra fællesskabet.

  • Drillerier er ofte spontane og kortvarige
  • Konflikter opstår, når børn eller grupper af børn er uenige om en konkret situation
  • Mobning er, når en gruppe systematisk udelukker en person på et sted, hvor denne person er tvunget til at være 

En tidlig og koordineret indsats er vigtig

Er du bekymret for sit barns trivsel, eller oplever du, at dit barn bliver mobbet, er det vigtigt at kontakte klassens lærere og i samarbejde forsøge at løse problemet. Jo før man får etableret et samarbejde, desto bedre.

Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler om at ændre de måder, som klassen er sammen på. Det er klassens lærere og pædagoger, der er sammen med børnene til daglig, og det er derfor vigtigt, at de arbejder med at udvikle hele klassens sociale- og læringsfællesskaber.

Det er også en god idé at inddrage klassens forældre i arbejdet med det gode fællesskab, der forebygge mobning. Du kan for eksempel opfordre til at i på et forældremøde drøfter, hvad I i forældregruppen kan gøre for at alle i klassen føler sig inkluderede. Alle forældre i klassen kan bakke op om at styrke børnenes fællesskab ved at deltage i fælles aktiviteter og støtte sit barn i at tale og lege med forskellige børn i klassen.

Alle skoler skal have en antimobbestrategi

En antimobbestrategi skal sikre, at alle på og omkring skolen har en fælles retning, både når det handler om at forebygge mobning, og når det handler om at stoppe mobning.

Hvis skolen bliver gjort opmærksom på, at der er mobning i en klasse, skal skolens leder inden for 10 arbejdsdage lave en handlingsplan, som beskriver, hvordan mobningen stoppes. Som forældre til et barn under 18 år skal du i udgangspunktet inddrages i sager, der vedrører dit barn.

Hvis du er utilfreds med skolens vurdering og behandling af sagen, har du mulighed for at klage til skolen eller til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Oplever du mobning og mistrivsel på dit barns skole så kontakt Forældrerådgivningen på Tlf 70 25 24 68

Senest opdateret den

31. august 2020

af

rab

Læs også

27.09.22
Podcast: Spørg om skolebørn
Lyt til podcastserien 'Spørg om skolebørn', der belyser temaer og giver gode råd omkring børns skolegang.
31.08.20
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Læs mere om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og dets forskellige roller