Har skolen pligt til at gribe ind, når mit barn udsættes for mobning – og hvad kan jeg selv gøre?

Har skolen pligt til at gribe ind, når mit barn udsættes for mobning – og hvad kan jeg selv gøre?

Om skolens pligt til at gribe ind, når elever mobbes

Svar:
Skolen har pligt til at handle, hvis der foregår mobning. Når en skole kan konstatere, at der foregår mobning, skal skolen inden for ti arbejdsdage udarbejde en handlingsplan, som beskriver, hvordan mobningen effektivt stoppes. Handlingsplanen kan både indeholde indsatser, der er målrettet dit barn samt hele klassen. 

Det kan være rigtig svært for et barn at italesætte mobningen. Det kræver ofte tålmodighed at få et barn til at åbne op og fortælle om de ting, der volder mistrivsel. Det er derfor vigtigt, at I er anerkendende og lyttende, og konsekvent understreger, at det ikke er barnets skyld, at det er havnet i en svær situation. 

Alle kan på eget initiativ henvende sig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og bede om en samtale. I mange kommuner tilbyder PPR desuden åben rådgivning et par gange om måneden. Rådgivningen er et tilbud til familier om en uforpligtende samtale om familiens problemer og bekymringer i forhold til deres børn. Rådgivningen er anonym, dvs. at familien ikke registreres med navn, CPR-nummer og adresse. 

Der findes desuden forskellige former for familierådgivning i kommunalt regi, hvor børn, unge og familier, der har brug for støtte til at løse aktuelle eller mere langsigtede problemstillinger, kan henvende sig.

Senest opdateret den

14. maj 2024

af

Læs også

Trist pige
12.04.21
Mit barn har ikke været i skole det sidste år - hvad gør jeg?
Om skolevægring og skolens forpligtigelse
Børn
12.04.21
Hvad gør jeg, hvis mit barn beskyldes for mobning?
Om fars beskyldning på Aula om mobning blandt piger i en klasse