Gode råd om fravær

Gode råd om fravær

Her kan du læse Forældrerådgivningens 5 gode råd om fravær
  1. Meld så vidt muligt fravær så snart du ved at dit barn ikke kommer i skole. Det gælder både hvis barnet er blevet syg eller skal have fri til andre formål.
  2. Tag hensyn til dit barns skolegang og planlæg ferie udenom projektuger, praktikker og særlige forløb. Tag en dialog med dit barns lærere om hvornår det bedst passer, at I søger om fri til ferie eller andet. Når dit barn har ekstraordinært fri, er det dit ansvar at dit barn lærer det samme som klassen gør. Orienter dig derfor på Aula om skolearbejdet og lav de lektier som klassen får for under fraværet.
  3. Hvis du bliver adviseret om at dit barn har 10% fravær eller mere så lad være med at gå i panik. Det er lovpligtig at skolen skal tage kontakt til dig, og kontakten skal etablere en dialog om dit barns fravær. Forskning viser, at alvorligt og længerevarende skolefravær kan forebygges ved tidlig indsats. Bidrag konstruktivt til dialogen for at hjælpe dit barn.
  4. Har dit barn for meget fravær så vær nysgerrig sammen med dit barn på, hvad fraværet skyldes. Kontakt skolen og bed om hjælp til at finde årsager til fraværet og lav i fællesskab med skolen en plan for at hjælpe dit barn til mindre fravær. Kontakt gerne Forældrerådgivningen på telefon 70252468 for rådgivning om dit barns fravær.
  5. Tjek dit barns fraværsregistrering. Nogle gange bliver fraværet fejlregistreret så vær opmærksom på dette. Hvis du ikke kan finde fraværsregistreringen på Aula, så kontakt dit barns lærer eller skolens ledelse som kan hjælpe dig med at finde det. Kontakt skolen hvis du finder fejl i fraværsregistreringen.

Senest opdateret den

23. december 2022

af

mr

Læs også

En dreng klipper i et orange papir
06.05.22
Webinar om særligt sensitive børn
Læs mere om vores webinar, der omhandlende særligt sensitive børn.
29.04.22
Webinar om dit barns første dag i SFO
Læs mere om vores webinar omhandlende en god start i SFO.