Hvad gør jeg, hvis mit barn beskyldes for mobning?

  • Børn

Hvad gør jeg, hvis mit barn beskyldes for mobning?

Om fars beskyldning på Aula om mobning blandt piger i en klasse

Svar:
Hvis der er børn, der føler sig mobbede, skal der igangsættes en indsats fra skolens side. Det er vigtigt at inddrage alle de involverede parter og være åben for de forskellige oplevelser og synsvinkler. Fokus skal være på den sammenhæng, hvori situationerne opstår samt på fællesskabet, i stedet for en fortælling om ”mobbere” og ”ofre”. Hvis der bliver skabt et ”os” og ”dem” blandt forældrene, kan det være svært at få et godt samarbejde om at løse udfordringerne for børnene. 

Undgå åbne diskussioner på Aula, Facebook eller lignende samt at ringe til forældre, da det hurtigt kan puste til konflikten. Ring i stedet til klasselæreren og lad skolen håndtere det. Lærerne er forpligtet til at handle på sådanne henvendelser, men hvis ikke vedkommende gør det, så kontakt skolens ledelse. Alle skoler skal have en anti-mobbestrategi og en handlingsplan, som det er en god idé at læse og henvise til, hvis det bliver nødvendigt.

Senest opdateret den

14. maj 2024

af

Læs også

25.08.21
Må skolebestyrelsen binde pengene i klassekassen til et specifikt formål?
Om at få penge retur fra klassekassen
25.08.21
Hvad gør jeg, hvis jeg har fortrudt mit barns skoleudsættelse?
Om at fortryde valg om skoleudsættelse