Min datter har ikke været i skole i det sidste år - hvad gør vi?

  • Trist pige

Min datter har ikke været i skole i det sidste år - hvad gør vi?

Om skolevægring og skolens forpligtigelse

Kære Forældrerådgivningen

Min datter har ikke været i skole i det sidste år. I begyndelsen kom hun et par gange om ugen, men hendes angstanfald forhindrer hende i at komme i skole. Hun vil gerne men kan ikke. I sommers blev hun på grund af angsten henvist af vores læge til udredning på børne- ungdomspsykiatrisk afsnit. Ud over en angstdiagnose fandt vi også ud af at hun har autisme.
Hun er nu tilknyttet kommunens skolevægringsteam og taler med en pædagog et par gange om ugen. Hun kommer slet ikke i skole i øjeblikket. Hendes klasse har fået en ny dansklærer og hun er ikke tryg ved at komme over i det nye klasselokale. Hun siger, at det er for lille og hun får det skidt, fordi der ikke er plads.

Jeg er desperat – Vi kan ikke blive hjemme hos hende mere og hun har det alt for dårligt til at være alene. Hvad skal vi gøre?

Venlig hilsen
En desperat mor


Kære Mor

Jeg forstår din desperation og bekymring for din datters skolegang. Skolevægring er en kompleks problematik som berører hele familiens trivsel. Derfor er det vigtigt at du søger hjælp så mange steder som muligt således at du ikke står alene med det hele.
Hvis ikke din datter kan undervises på skolen på grund af sin angst, er skolen forpligtet til at tilbyde din datter minimum 10 timers sygeundervisning og denne skal tilrettelægges efter din datters behov – fx i eget hjem eller et andet sted hvor din datter kan møde. Det er vigtigt at denne undervisning tilrettelægges i samarbejde med dig og din datter.

Hvis det ikke er sket, skal skolen også afholde et netværksmøde, hvor alle deltager og hvor I sammen kan lægge en plan for hvilke indsatser, der skal iværksættes for at hjælpe din datter tilbage i undervisning.

Du skriver, at du ikke længere kan gå hjemme og passe din datter. Har du kontakt til en sagsbehandler? Der er mulighed for at søge om tabt arbejdsfortjeneste således at du i en periode kan hjælpe din datter og ikke behøver at arbejde. Dette bør du drøfte med din sagsbehandler.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

12. april 2021

af

mr

Læs også

25.08.21
Principper for klassekassen
Om at få penge retur fra klassekassen
25.08.21
Fortrudt skoleudsættelse
Om at fortryde valg om skoleudsættelse