Skolevægring

Skolevægring

Skolevægring er et problem for mange børn. Læs mere om skolevægring her.

Ofte begynder skolevægring med diffuse tegn som at barnet ikke vil afsted om morgenen og har ondt i maven eller hovedet. Disse kan være symptomer på en begyndende mistrivsel. Du skal lytte til de forklaringer dit ban kommer med og inddrage dit barns lærere og pædagoger, så I kan samarbejde om at hjælpe dit barn til en bedre trivsel og forebygge fravær i skolen.

Det er ofte komplekst og kræver en særligt indsats fra mange forskellige aktører at få et skolevægrende barn tilbage til en normal skolehverdag.  Det er derfor en god ide at søge rådgivning fra PPR (Pædagogisk psykologs rådgivning) og samarbejde bredt med alle aktører omkring dit barn.

Årsager til skolevægring

Der er forskel på pjækkeri og skolevægring. Pjæk skyldes at barnet ikke har lyst til eller ikke gider skolearbejdet. De som pjækker skjuler oftest fraværet for forældre og lærere. De undgår hjemmet og skolen og finder på undskyldninger for pjækkeriet. Skolevægring handler om elever som gerne vil går i skole og som er interesseret i at lære noget, men som ikke kan klare at gå i skole. De kan være udfordret fagligt, socialt eller personligt. Ofte er findes årsagen i en kombination af flere forskellige faktorer eksempelvis mobning, faglige vanskeligheder, manglende deltagelsesmuligheder i de sociale og faglige fællesskaber og mange gange er det svært at pege på præcist, hvad årsagen er.

Mange børn med skolevægring føler fysisk eller psykisk ubehag ved tanken om at skulle i skole og de kan ofte også have angstlignende symptomer. Det er vigtigt at inddrage egen læge hvis dit barn udviser tegn på dette.

Senest opdateret den

24. august 2020

af

mr

Læs også

10.04.14
Klagemuligheder
Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over en beslutning om mit barns skolesituation og få den ændret af en overordnet myndighed?
29.05.20
Mobning
Mobning kan opstå i alle klasser, og alle elever kan blive udsat for mobning