Mobning og mistrivsel

Mobning og mistrivsel

Mobning kan opstå i alle klasser, og alle elever kan blive udsat for mobning

Der kan være mange årsager til, at der opstår mobning i en klasse

Ofte har mobning i en klasse udviklet sig over tid, fordi eleverne har haft svært ved at skabe et sammenhold om det at gå i skole sammen. Alle mennesker har brug for at opleve, at de hører til, og hvis ikke den oplevelse skabes i klassen, kan det ske, at eleverne selv udvikler deres fællesskab til være et spørgsmål om, hvem, der er med - og hvem, der ikke er med. 

Forskel på mobning, drillerier og konflikter

Der er en gradvis overgang mellem, hvornår noget er drillerier, konflikter og hvornår, der er tale om egentlig mobning.

  • Drillerier er ofte spontane og kortvarige
  • Konflikter opstår, når børn eller grupper af børn er uenige om en konkret situation
  • Mobning er, når en gruppe systematisk udelukker en person på et sted, hvor denne person er tvunget til at være 

En tidlig og koordineret indsats er vigtig

Er man som forældre bekymret for sit barns trivsel, eller oplever man, at ens barn bliver mobbet, er det vigtigt at kontakte klassens lærere og i samarbejde forsøge at løse problemet. Jo før man får etableret et samarbejde, desto bedre.

Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler om at ændre de måder, som klassen er sammen på. Det er klassens lærere og pædagoger, der er sammen med børnene til daglig, og det er derfor vigtigt, at de arbejder med at udvikle hele klassens samhørighedsfølelse og tolerance både i selve undervisningen og i de fællesskaber, som børnene indgår i.

Det er også en god idé at inddrage klassens øvrige forældre i situationen f.eks. til et forældremøde. Alle forældre i klassen kan bakke op om at styrke børnenes fællesskab ved at deltage i fælles aktiviteter og støtte sit barn i at tale og lege med forskellige børn i klassen.

Alle skoler skal have en antimobbestrategi

En antimobbestrategi skal sikre, at alle på og omkring skolen har en fælles retning, både når det handler om at forebygge mobning, og når det handler om at stoppe mobning.

Hvis skolen bliver gjort opmærksom på, at der er mobning i en klasse, skal skolens leder inden for 10 arbejdsdage lave en handlingsplan, som beskriver, hvordan mobningen stoppes. Som forældre til et barn under 18 år skal du i udgangspunktet inddrages i sager, der vedrører dit barn.

Hvis du er utilfreds med skolens vurdering og behandling af sagen, har du mulighed for at klage til skolen eller til Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Oplever du mobning og mistrivsel på dit barns skole så kontakt Forældrerådgivningen på Tlf 70 25 24 68

Senest opdateret den

4. juni 2020

af

rab

Læs også

04.04.14
Ordensregler og sanktioner
Alle skoler skal have et sæt ordensregler og et værdiregelsæt
29.08.18
Hold- og klassedannelse
Læs mere om reglerne for fordeling af elever i klasse og på hold.