Vores datter bliver mobbet og holdt uden for i klassen

Vores datter bliver mobbet og holdt uden for i klassen

Om skolens pligt til at gribe ind, når elever mobbes

 

Spørgsmål:

Hej

Min datter er 10 år, går i 4. klasse og er rigtig ked af det. Hun trives ikke i klassen, føler ikke at hun har nogen venner eller veninder. Hun føler, at hun bliver mobbet. De siger, at hun er grim, tøjet ikke er smart, griner ad hende osv. Klasselæreren har vi talt med til forældresamtale. Rådet til min datter var, at hun skulle lære at sige pyt, og at hun selv er en del af problemerne. Læreren mente, at "nissen" så at sige ville flytte med, hvis hun flyttede skole. Pyt virker ikke rigtig for os, hun er ked af det og bliver nemt gal og meget meget vred herhjemme. Spørgsmålet er, hvad vi kan gøre? Vi vil egentlig gerne have, at hun bliver gående på den lokale skole, men vi kan heller ikke lade tiden gå, når vi ved, at hun mistrives i sin klasse. Er løsningen at lade hende skifte skole, og har vi selv mulighed for at bede om samtaleforløb ved skolepsykolog?

Venligst
M


Svar:

Kære M

Noget, der kan gøre forældre bekymrede og ulykkelige er, hvis deres børn ikke trives. Den hverdag, som du beskriver, din datter har i skolen, med drillerier og social udelukkelse, er under al kritik. Mobning betyder dårlig trivsel og dårligere læring, men påvirker først og fremmest barnets selvtillid og selvværdsfølelse. Der er ikke noget at sige til, at hun nemt bliver ked af det og let bliver gal og meget vred, når hun er derhjemme.

Din datter er 10 år og går i 4. klasse. Det fremgår ikke af dit brev, hvor mange år hun har gået i klassen, men I har talt med klasselæreren om mobningen og svaret lød, at hun selv var en del af problemet, og hvis hun skiftede skole ville nissen flytte med.

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at mobning opstår, når der er nogle uhensigtsmæssige mønstre i en gruppe. Det kan godt være en enkelt klassekammerat, der starter mobningen, men der vil ofte være andre, der er med til det, og der er måske også nogle, der ser på uden at gribe ind. Mobning går ud udover den eller de samme igen og igen. De datter kan dermed aldrig gøres ansvarlig for problemerne i klassen - ligesom det heller ikke er sandsynligt, at "nissen vil flytte med", hvis I ender med at beslutte, at hun skal skifte skole. 

Det kan være rigtig svært for et barn at tale om det at blive mobbet. Det kræver ofte en god portion tålmodighed at få et barn til at åbne om og fortælle om de ting, som hun oplever. Det er derfor vigtigt, at I er anerkende og lyttende, og igen og igen understreger, at det ikke er hendes skyld, at hun er havnet i en svært situation.

Du skriver, at I allerede har kontaktet klasselæreren, men at I ikke har mødt den store forståelse i forhold til jeres datters situation. Hvis I vurderer, at det ikke vil have den store effekt at kontakte klasselæreren igen, vil jeg anbefale jer, at I kontakter skolens ledelse. Skolen har pligt til at handle, hvis der foregår mobning. 

Når en skole kan konstatere, at der foregår mobning, skal skolen inden for 10 arbejdsdage lave en handlingsplan, som beskriver, hvordan mobningen effektivt stoppes. Handlingsplanen kan både indeholde indsatser, der er målrettet din datter, og indsatser, der er målrettet hele klassen. 


Du spørger, om I selv har mulighed for at opsøge en skolepsykolog, men det fremgår ikke, hvad I vil bruge vedkommende til. Er det med henblik på at blive mere afklaret i forhold til skoleskift? Er det fordi jeres datter viser tegn på mistrivsel ved blandt andet nemt at blive gal og vred? Eller er det helt andre ting, som I vil have hjælp til? Jeg vil foreslå, at I gør jer klart, hvad I ønsker at få ud af et møde med psykologen. Alle kan på eget initiativ henvende sig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og bede om en samtale. I mange kommuner tilbyder PPR desuden åben rådgivning et par gange om måneden. Rådgivningen er et tilbud til familier om en uforpligtende samtale om familiens problemer og bekymringer i forhold til deres børn. Rådgivningen er anonym, dvs. familien registreres ikke med navn, CPR-nummer og adresse. Der findes desuden forskellige former for familierådgivning i kommunalt regi, hvor børn, unge og familier, der har brug for støtte til at løse aktuelle eller mere langsigtede problemstillinger kan henvende sig.

Hvis I beslutter, at det vil være bedst at finde en ny skole, er det vigtigt at leder og klasselærer på det nye sted kender baggrunden for skoleskiftet. Undersøgelser viser nemlig, at det kræver en helt særlig indsats fra den nye skole at modtage et barn, der er blevet mobbet. En af anbefalingerne fra Helle Rabøl Hansen er blandt andet, at: "Skolen skal forestille sig, at barnet er nyt i et helt år, og klassen skal indstille sig på at gøre noget ekstra". Jeg håber, at du kan bruge nogle af ovennævnte overvejelser og forslag, og at det vil lykkes jer hurtigt at få hjælp og støtte til at komme videre mod en afklaring til gavn for din datter. 

Med venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

Trist pige
12.04.21
Min datter har ikke været i skole i det sidste år - hvad gør vi?
Om skolevægring og skolens forpligtigelse
Børn
12.04.21
Beskyldning om mobning på Aula
Om fars beskyldning på Aula om mobning blandt piger i en klasse