Principper for klassekassen

Principper for klassekassen

Om at få penge retur fra klassekassen

Hej,

Jeg har et spørgsmål om penge til klassekassen.

Er det noget med, at man ikke kan binde de penge der indbetales til lejrtur, hvis klassekassen er delt op?
Altså en konto til bolde, tur i svømmehal, gaver, overskud fra klassearrangementer osv., og en konto til lejrtur. Så vil man, hvis man fx flytter, kunne få de penge retur, man har indbetalt til lejrtur, hvis ens barn ikke kommer med?
Jeg får på vores skole besked om, at det er skolebestyrelsen der sætter rammer og de har besluttet, at pengene er bundet.

Har de ret til det, eller hvordan er reglerne?

Ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen M                                                 


Kære M

Tak for din mail.

Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for hvad som helst så derfor også klassekasser. Principperne skal være i overensstemmelse med lovgivningen og inden for de kommunale mål og rammer.

Næste spørgsmål er så, hvorvidt skolebestyrelsen i sådan et princip kan bestemme, at pengene i klassekassen skal bindes til et bestemt formål. Her vil jeg vurdere, at det går fint, hvis formålet er så tilpas overordnet, at der er mulighed for forskellige valg. Det vil f.eks. være for stramt, hvis skolebestyrelsen beslutter, at klassekassens midler alene må bruges på lejrskoler. Formålet må være mere overordnet som fx ”forsøde klassens hverdag” – sådan som det også er beskrevet i Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledningen har også en anbefaling om, at kommunerne – med inddragelse af skolebestyrelserne – fastsætter retningslinjer for indsamlinger og administration heraf, herunder for klassekasser. Det vil altså være en god ide at undersøge, om der findes sådan nogle regler i kommunen.

Læg i øvrigt mærke til, at vejledningen skelner mellem klassekasser og større beløb indsamlet til konkrete formål. Det er også anbefalingen herfra, at man skiller de to ting ad, således af indsamlinger til konkrete formål (fx en skolerejse) fortages separat og ikke i klassekassen. Samtidig skal det også huskes, at klassekassen er forældrenes penge og ikke skolens.

Folkeskolelovens § 50, stk. 8, siger (i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler og skolerejser), at ”Klassens elever og forældre kan, eventuelt i samarbejde med skolen, ved fælles indsamling eller på anden måde i fællesskab tilvejebringe midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af kommunen efter stk. 5-7. Kommunen kan dække øvrige udgifter.”

Husk i øvrigt det helt generelle, at man ikke kan stille krav om, at de enkelte forældre betaler et bestemt beløb.

Jeg håber dette er svar på dit spørgsmål.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

En dreng klipper i et orange papir
06.05.22
Webinar om særligt sensitive børn
Læs mere om vores webinar, der omhandlende særligt sensitive børn.
29.04.22
Webinar om dit barns første dag i SFO
Læs mere om vores webinar omhandlende en god start i SFO.