Befordring til specialskole i anden kommune

Befordring til specialskole i anden kommune

Om frit skolevalg og kørsel til specialskole

Spørgsmål:

Hej

Min 9-årige datter går i en specialklasse, som hun er blevet visiteret til, da hun har en autismediagnose. Vi har nu købt et hus 20 kilometer herfra i en anden kommune. Jeg vil helst ikke have, at min datter skal skifte skole, da dette ikke vil være godt for hende. Kan hun blive bevilget kørsel til sin nuværende skole, hvis vi flytter til en anden kommune?

Venligst,
M


Svar:

Kære M

Tak for din mail. Du vil gerne vide, om din datter på 9 år, der er elev i en specialklasse på grund af en autismediagnose, fortsat kan få gratis skolebefordring, når I flytter til jeres nye hus i en anden kommune.

I bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 16 står der, at ”flytter en elev, der får specialpædagogisk bistand til en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at kommunalbestyrelsen i den anden kommune snarest og inden for fire uger fra flytningen underrettes. Underretningen skal indeholde en rapport over den gennemførte specialpædagogiske bistand. Kommunalbestyrelsen i den tilflyttende kommune skal tage kontakt med elevens forældre med henblik på fortsat bistand”. Du kan læse den fulde bekendtgørelse på Retsinformation.

Af kommentarerne til folkeskoleloven § 36 fremgår det, at ”hvis forældre til børn med behov for specialundervisning ønsker barnet optaget i en skole i en anden kommune i henhold til bestemmelserne om det frie skolevalg, skal henvisningen til specialundervisning foretages efter pædagogisk-psykologisk rådgivning i kommunen. Bopælskommunens visitation af barnet er bindende for skolekommunen for så vidt angår undervisningstilbuddets karakter. Dette indebærer, at skolekommunen ikke kan henvise eleven til et mere vidtgående tilbud end det undervisningstilbud, som bopælskommunen har visiteret barnet til”. 

Det betyder, at du først og fremmest skal kontakte skoleforvaltningen i jeres kommune og bede dem meddele den nye kommune, at I flytter til kommunen. Meddelelsen skal indeholde en kortfattet beskrivelse af den specialpædagogiske bistand, jeres datter har modtaget indtil nu. Herefter bliver I kontaktet af den nye kommune med henblik på etablering af fortsat bistand. 

Jeres kommende bopælskommune kan kræve, at der foretages en ny pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) af jeres datter, for at kunne vurdere hendes behov for specialundervisning. Hvis denne vurdering peger på, at hun har behov for et mindre vidtgående tilbud end det, hun modtager på sin nuværende skole, kan jeres kommende bopælskommune afvise at betale for pladsen på hendes nuværende skole. Hvis de vurderer, at hun har behov for et tilbud, det matcher den skole, hun går på nu, kan I gøre brug af det frie skolevalg. Dette gælder også selvom kommunen selv har en skole, der kan matche jeres datters behov.

I skal dog være opmærksomme på, at I ikke automatisk får dækket alle jeres udgifter til transport, hvis I benytter det frie skolevalg til at lade jeres datter gå på sin nuværende skole. Kommunen er kun forpligtet til at dække de transportudgifter, der måtte være, hvis jeres datter havde benyttet en skole i kommunen.

Det kan dog også ske, at jeres kommende bopælskommune har en samarbejdsaftale med jeres nuværende kommune, og at den kommende bopælskommune vil visitere jeres datter til den skole, hvor hun allerede går. Gør de det, så skal kommunen også sørge for befordring.

Jeg håber, at I finder en løsning, så din datter kan fortsætte sin skolegang

Venlig hilsen

Forældrerådgivningen

 

Senest opdateret den

11. februar 2019

af

mj

Læs også

27.02.14
Manglende støtte til ordblind dreng
Læs Forældrerådgivningens svar på et spørgsmål om test af ordblindhed
12.06.13
Beregning af efterskoletilskud
Om økonomisk støtte til ophold på efterskole