Må skolen sende mit barn hjem fra skole hver gang han oplever mistrivsel?

Må skolen sende mit barn hjem fra skole hver gang han oplever mistrivsel?

Om at sende elev hjem i skoletiden

Svar: Lovgivningen er ret klar. Alle børn er undervisningspligtige, og kommunalbestyrelsen skal sørge for et undervisningstilbud i folkeskolen. Der er endvidere angivet en tidsramme for undervisningen på de enkelte klassetrin. 

Hvis jeres barn har brug for udredning ved PPR eller I ikke har mulighed for at hente pga. fuldtidsarbejde, skal I henvende jer til skolelederen. Det er skolelederen, der har ansvaret for et undervisningstilbud til den enkelte elev på skolen, og det er skolelederen, der træffer en afgørelse om, hvad der skal gøres i den konkrete situation. Skolelederen er også ansvarlig for, at I som forældre er orienteret og inddraget i dialog om, hvad der skal gøres i forhold til jeres barn.

 

Senest opdateret den

20. maj 2024

af

Læs også

10.04.15
Må skolen bortvise en elev på grund af samarbejdsproblemer med forælder?
Om problemer med samarbejdet mellem skole og hjem
11.03.15
Skal jeg tvinge min datter i skole?
Om ikke at ville i skole