Må PPR undersøge mit barn uden mit samtykke?

Må PPR undersøge mit barn uden mit samtykke?

Om udredning uden samtykke

Svar: Det er en forudsætning for både pædagogisk-psykologisk undersøgelse og henvisning til specialundervisning, at det sker efter accept fra forældrene og efter samråd om de enkelte forslag. Kun hvor det er absolut nødvendigt kan skolelederen iværksætte såvel pædagogisk-psykologisk undersøgelse og henvisning til specialundervisning uden forældrenes accept, og skolelederen skal meddele skriftligt, hvad han/hun foreslår og hvorfor. I skal som forældre også have oplysning om jeres muligheder for at klage, hvis I er utilfredse med skolens forslag. 

Henvisning til specialundervisning omfatter henvisning til bl.a. en specialklasse eller specialskole. Det er skolelederen, der på baggrund af en vurdering fra PPR skal foretage en sådan henvisning, og her skal I som forældre inddrages. Skolelederen er forpligtet til at lytte til jer og i videst muligt omfang inddrage jeres synspunkter, inden der sker en sådan henvisning. Det kan således ikke ske uden jeres medvirken og kun i tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt af hensyn til jeres søns undervisning, kan der ske en henvisning uden jeres samtykke.

Senest opdateret den

20. maj 2024

af

Læs også

11.02.19
Skal skolen tilbyde skole-hjem-samtaler?
Om manglende skole-hjem-samtaler
10.04.15
Må skolen bortvise en elev på grund af samarbejdsproblemer med forælder?
Om problemer med samarbejdet mellem skole og hjem