Hvad gør jeg, hvis mit barn bliver behandlet dårligt af sin lærer?

Hvad gør jeg, hvis mit barn bliver behandlet dårligt af sin lærer?

Om dårligt forhold mellem lærer og elev

Svar:
Hvis der er tale om fysisk magt eller vold, skal læreren øjeblikkeligt indberettes til skolelederen. Det er også skolelederens ansvar, at hjemmet underrettes om episoden. Hvis skoleledelsen ikke reagerer på en episode, hvor der er tale om unødig magtanvendelse, vil det være på sin plads at klage til kommunalbestyrelsen over skolelederens passivitet. 

Man bør som forældre også kontakte relevante personer fra Børnefamiliecentret og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Det er PPR’s opgave at rådgive og vejlede forældre og skole. Hvis du vælger at lade dit barn skifte skole, vil det være bedst hvis hans eventuelle vanskeligheder er afklaret på forhånd. 

Et skoleskift kan også komme på tale, og her bør man som forældre ligeledes rådføre sig med PPR (eventuelt også Familiecentret) om at finde en anden skole til dit barn. Du har frit skolevalg, hvilket betyder, at en anden skole skal optage dit barn, hvis den har plads efter de regler, som kommunalbestyrelsen har lavet. Skolen må ikke sige nej til dit barn, fordi de måske har hørt, at der er problemer på dets nuværende skole.

Senest opdateret den

14. maj 2024

af

Læs også

Trist pige
12.04.21
Mit barn har ikke været i skole det sidste år - hvad gør jeg?
Om skolevægring og skolens forpligtigelse
Børn
12.04.21
Hvad gør jeg, hvis mit barn beskyldes for mobning?
Om fars beskyldning på Aula om mobning blandt piger i en klasse