Skal skolen tilbyde skole-hjem-samtaler?

Skal skolen tilbyde skole-hjem-samtaler?

Om manglende skole-hjem-samtaler

Hej Forældrerådgivning

Alle steder, hvor jeg læser, lyder det som om at skole-hjem-samtaler er noget, der skal finde sted.

Min datter går på en folkeskole, hvor de har valgt at droppe skole-hjem-samtalen til fordel for en elevsamtale, en elevplan og karakterer. Ud over dette har jeg intet hørt om min datters skolegang de sidste to år. Det er jeg stærkt utilfreds med. Jeg har klaget til klassens lærere og til skolens ledelse. Jeg undrer mig over, at man overhovedet må sløjfe skole-hjem-samtaler. Ved I om en skole kan beslutte denne mangelfulde form for skole-hjem-samarbejde?

Hilsen en frustreret mor


Kære frustrerede mor

Tak for din henvendelse til Forældrerådgivningen.

Din henvendelse drejer sig om, hvorvidt en folkeskole skal tilbyde skole-hjem-samtaler. Jeg kan godt forstå, at du gerne vil have, at din datters skole bibeholder skole-hjem-samtalerne, da det giver jer som forældre mulighed for at gå i dialog med lærerne om jeres barns faglige og sociale udvikling.

Ifølge folkeskoleloven §13 skal ”eleverne og forældrene regelmæssigt underrettes om lærernes og evt. skolelederens syn på elevernes udbytte af undervisningen”. I bemærkningerne til loven står der, at regelmæssigt i denne forbindelse sædvanligvis forstås som mindst to gange årligt. Dermed står der ikke direkte noget om i folkeskoleloven om, at orienteringen af forældrene skal ske ved en skole-hjem-samtale. I folkeskolen er der på langt de fleste skoler tradition for, at forældrene inviteres til et årligt forældremøde og én til to skole-hjem-samtaler i løbet af et skoleår. Det er dog netop en tradition, og ikke noget, der direkte er lovkrav om. Så det korte svar er: ja, det kan skolen godt beslutte.

Det er skolens ledelse i samarbejde med skolebestyrelsen der fastsætter principper for, hvordan underretningen af forældrene på dit barns skole skal være. Du kan derfor henvende dig til skolebestyrelsen, hvis du fortsat ønsker at gøre skolen opmærksom på din utilfredshed med deres beslutning.

Med venlig hilsen

Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

10.04.15
Må elev bortvises på grund af samarbejdsproblemer med forælder?
Om problemer med samarbejdet mellem skole og hjem
08.05.13
Må PPR undersøge vores søn uden vores samtykke?
Om udredning uden samtykke