Skal skolen tilbyde skole-hjem-samtaler?

Skal skolen tilbyde skole-hjem-samtaler?

Om manglende skole-hjem-samtaler

Svar:
Ifølge folkeskoleloven §13 skal ”eleverne og forældrene regelmæssigt underrettes om lærernes og evt. skolelederens syn på elevernes udbytte af undervisningen”. Regelmæssigt skal i denne forbindelse forstås som mindst to gange årligt. Dermed står det ikke direkte, at orienteringen af forældrene skal ske ved en skole-hjem-samtale. I de fleste folkeskoler er der tradition for, at forældrene inviteres til et årligt forældremøde og én til to skole-hjem-samtaler i løbet af et helt skoleår. 

Det er dog netop en tradition, og dermed ikke noget, der er lovkrav om. Det er skolens ledelse i samarbejde med skolebestyrelsen, der fastsætter principper for, hvordan underretningen af forældrene på dit barns skole skal være. Du kan derfor henvende dig til skolebestyrelsen, hvis du fortsat ønsker at gøre skolen opmærksom på din utilfredshed med deres beslutning.

Senest opdateret den

14. maj 2024

af

Læs også

10.04.15
Må skolen bortvise en elev på grund af samarbejdsproblemer med forælder?
Om problemer med samarbejdet mellem skole og hjem
08.05.13
Må PPR undersøge mit barn uden mit samtykke?
Om udredning uden samtykke