Må skolen sende elever hjem?

Må skolen sende elever hjem?

Om regler for tilsyn med elever og aflysning af timer

Svar: Det er skolebestyrelsen ved dit barns skole, der skal føre tilsyn med at fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder hvornår eleverne må forlade skolens område eller sendes hjem. Det fremgår af Folkeskolelovens § 44. 

De overordnede regler kan desuden findes i “Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden”. Her fremgår det at ældre elever kan vælge eller gives tilladelse til at forlade skolen i mellemtimer eller eventuelt gå hjem, hvis den planlagte undervisning aflyses – under forudsætning at skolebestyrelsens regelsæt tillader det. Vejledningen oplyser, at der ved ældre elever normalt forstås elever på 8.–10. klassetrin, men at det er overladt til skolebestyrelsen gennem fastsættelse af ordensregler at træffe bestemmelse om, hvilke klassetrin ordningen skal omfatte.

Senest opdateret den

25. maj 2024

af

Læs også

18.02.11
Må læreren dele informationer om elever?
Om tavshedspligt