Må skolen sende elever hjem?

Må skolen sende elever hjem?

Om regler for tilsyn med elever og aflysning af timer

Spørgsmål:

Hej

Min søn går i 7. klasse, og er nu to gange blevet sendt hjem fra skole, da undervisningen var blevet aflyst.
Jeg mener, det er ulovligt at hjemsende elever, f.eks. fordi der ikke er vikardækning – i hvert fald såfremt det ikke er aftalt med forældrene? Men jeg kan ikke finde stedet, hvor der står noget om dette – kan I hjælpe?

Venlig hilsen
N

 


 

Svar:

Kære N

Jeg kan ikke svare nøjagtigt på dit spørgsmål, det er nemlig skolebestyrelsen ved dit barns skole, der skal føre tilsyn med at fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder hvornår skolen må lade eleverne forlade skolens område eller sende dem hjem. Det fremgår af folkeskolelovens § 44.

Man kan dog se nogle overordnede regler i ”Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden” (se: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72919

Det fremgår heraf, at ældre elever kan vælge eller gives tilladelse til at forlade skolen i mellemtimer eller eventuelt gå hjem, hvis den planlagte undervisning aflyses. Alt under forudsætning af, at skolebestyrelsens regelsæt tillader det. Vejledningen oplyser, at der ved ældre elever normalt forstås elever på 8.–10. klassetrin, men at det er overladt til skolebestyrelsen gennem fastsættelse af ordensregler at træffe bestemmelse om, hvilke klassetrin ordningen skal omfatte.

Der er altså åbnet for forskellige regler fra skole til skole, hvilket er hensigtsmæssigt da trafikale forhold og andet kan spille ind. Det bør dog være en ufravigelig regel, at skolen ikke sender de yngre børn hjem, hvis det ikke er efter aftale med forældrene. 

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

 


 

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

18.02.11
Må læreren dele informationer om alle elever?
Om tavshedspligt