Må skolen bortvise en elev på grund af samarbejdsproblemer med forælder?

Må skolen bortvise en elev på grund af samarbejdsproblemer med forælder?

Om problemer med samarbejdet mellem skole og hjem

Svar: Hvis dit barn går på en privatskole/friskole er svaret simpelt: Ja, skolen kan uden videre bortvise en elev, hvis den finder, at eleven eller elevens forældre ikke lever op til skolens forventninger. 

Du kan klage til skolens bestyrelse over afgørelsen, men da det er skolelederen, der har den daglige pædagogiske ledelse, skal du ikke regne med at bestyrelsen vil ændre afgørelsen. Forældre, der vælger privatskole til deres børn, er ikke altid opmærksomme på, at deres barn kan blive bortvist, hvis skolen ikke finder forældrenes samarbejde tilfredsstillende. 

Hvis dit barn går på en folkeskole, er forholdene anderledes. Reglerne om sanktioner over for elever der overtræder skolens ordensregler og værdiregelsæt, findes i ”Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen”. I bekendtgørelsens §4 kan du bl.a. læse, at "enhver beslutning om iværksættelse af foranstaltninger til fremme af god orden træffes på baggrund af en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder. Foranstaltningen skal stå i rimeligt forhold til elevens forseelse og skal bl.a. vurderes i forhold til forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående samtaler, påtaler og advarsler mv., og om forseelsen er begået forsætligt eller uagtsomt".

Senest opdateret den

24. maj 2024

af

mj

Læs også

11.02.19
Skal skolen tilbyde skole-hjem-samtaler?
Om manglende skole-hjem-samtaler
08.05.13
Må PPR undersøge mit barn uden mit samtykke?
Om udredning uden samtykke