Hvilke regler er der for tilsyn af elever i forbindelse med ekskursion?

Hvilke regler er der for tilsyn af elever i forbindelse med ekskursion?

Om skolens forpligtigelse til at føre tilsyn med elever på udflugt

Svar: Ifølge Folkeskolelovens § 52 (jævnfør bekendtgørelse nr. 38 af 10. januar 1995 om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden), kan undervisningsministeren fastsætte nærmere regler om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden, mens det er kommunalbestyrelsen, der bærer det overordnede ansvar for, at der føres fornødent tilsyn med eleverne i skoletiden. 

I sidste ende er det alene skolelederens skøn, der afgør, hvordan tilsynet skal udøves under en ekskursion. Det er skolelederen, der afgør, hvor mange og hvilke ansatte der skal deltage. Det sker, at én eller flere deltagende lærere ikke mener, at de kan føre forsvarligt tilsyn med denne bemanding. I så fald må de fortælle skolens leder om deres betænkeligheder, og hvis skolelederen fastholder bemandingen, bærer han eller hun det fulde ansvar for, at den eventuelt viser sig utilstrækkelig.

Senest opdateret den

25. maj 2024

af

Læs også

11.03.15
Skal jeg tvinge min datter i skole?
Om ikke at ville i skole
07.02.11
Må skolen sende mit barn hjem fra skole hver gang han oplever mistrivsel?
Om at sende elev hjem i skoletiden