Gode råd: Hvad er processen for at få mit barn udredt?

Gode råd: Hvad er processen for at få mit barn udredt?

Læs mere om hvad processen er for at få dit barn udredt

Har du mistanke om hvorvidt dit barn har en diagnose eller ej, kan du læse mere om, hvad processen er for at få det udredt. 

Processen for at få sit barn udredt kan gøres på tre måder. Du kan enten gå gennem:

  1. Din egen læge
  2. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
  3. Sagsbehandler. Hvis sagsbehandler vurderer, at det er nødvendigt med en børnepsykiatrisk udredning for at afdække barnets og familiens støttebehov kan denne også henvise til en udredning.


Før du booker en tid hos lægen eller PPR, kan du med fordel først føre en logbog over hvilke ting du har lagt mærke til, således du får styr på dine overvejelser og tanker angående dit barns udfordringer. På den måde er du klar til samtalen og de kan herfra nemmere og hurtigere hjælpe jer videre.  

Efter snakken med enten lægen eller PPR, vil I få en henvisning til en børnepsykiater, som efterfølgende kan give en mere grundig vurdering af barnet. Børnepsykiatere har oftest lange ventetider, hvilket kan være en udfordring for både forældre og barnet. Mange forældre vælger derfor at søge til private børnepsykiatere, hvor der er fuld egenbetaling uden refusion fra det offentlige. Hvis du derimod har en privat sundhedsforsikring, kan du få dækket udgifterne til at få dit barn udredt, hvis I vælger at gå gennem en privat børnepsykiater. Det er dog vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab først, eftersom forsikringen først dækker, når forsikringsselskabet har godkendt den pågældende behandling I ønsker.  

Hvis man tilhører sygesikringsgruppe 2, er det muligt at søge behandlinger hos speciallæger – f.eks. børne- og ungepsykiatere – uden henvisning fra egen læge. Også her vil der være egenbetaling, men det er dog muligt at få refunderet en del af behandlingsprisen, hvis man kontakter Borgerservice efterfølgende. Borgerservice vil herfra vurdere hvor stor en del af behandlingsprisen I skal have refunderet ud fra jeres faktura.  

Hvis man tilhører sygesikringsgruppe 1, er det værd at overveje, om et skift til sygesikringsgruppe 2 er en fordel. Det er dog vigtigt at vide, at med sygesikringsgruppe 2 vil I ikke længere have en egen, fast læge. Et besøg hos lægen vil derfor koste omkring 300 kr. pr. konsultation, så hvis I ofte går til lægen, skal det med i overvejelserne vedrørende hvorvidt det er hensigtsmæssigt for jer at skifte. 

 

Læs mere om PPR i din kommune

Senest opdateret den

22. september 2021

af

Læs også

En dreng klipper i et orange papir
06.05.22
Webinar om særligt sensitive børn
Læs mere om vores webinar, der omhandlende særligt sensitive børn.
29.04.22
Webinar om dit barns første dag i SFO
Læs mere om vores webinar omhandlende en god start i SFO.