Må læreren dele informationer om alle elever?

Må læreren dele informationer om alle elever?

Om tavshedspligt

Spørgsmål:

Hej

I mit barns klasse har de i matematik et system, hvor de skal lave et kvarters lektie hver dag. Det har de i klassen lavet en statistik over/læreren har lavet en statistik. Denne statistik indeholder børnenes navne samt en oversigt over, hvor meget de så har lavet af lektier. Nogle elever har i perioder slet ikke lavet noget. Vi har lige i en mail sendt til klassens forældre modtaget denne statistik.

Som forælder synes jeg det er upassende, at jeg får denne oversigt, og synes jeg får information, der ikke vedrører mig. Hvad bliver det næste - skal jeg også forholde mig til en statistik med karakterer når de kommer i 7. klasse? Det vil jeg nødig.

Egentlig synes jeg, læreren overskrider en grænse for, hvad der kan sendes ud til forældrene... hvad tænker I her? Hvad med lærerens tavshedspligt? Det vedrører vel ikke klassens forældre, hvordan og hvor meget der bliver lavet af lektier i de enkelte hjem.

Hvad er jeres råd til hvorledes jeg bedst går videre med denne utilfredshed?

Venligst
G

 


 

Svar:

Kære G

Tak for din mail med spørgsmål om lærerens ret til at offentliggøre en oversigt over elevernes lektieindsats, hvor du beretter, at matematiklæreren har mailet en liste med elevnavne og en oversigt over deres lektielæsning til alle forældrene. Der er ikke i skolelovgivningen regler, der tager stilling hertil, men du efterlyser også først og fremmest en vurdering af det rimelige i at videregive sådanne oplysninger.

Jeg er enig med dig i, at læreren ikke uden videre kan udsende informationer om de enkelte elever, medmindre der i forvejen ligger en godkendt aftale herom. Almindeligvis må læreren ikke videregive personlige oplysninger om enkelte elever til andre uden forældrenes samtykke. I den konkrete sag er der tale om en regel kendt af både forældre og elever, med krav til lektielæsning i faget matematik, og det kunne her i forvejen være aftalt, at det blev registret, hvem der overholdt aftalen. Men dette giver imidlertid ikke grundlag for at udsende oplysninger herom til forældrene til elever i klassen. Som du selv påpeger, kan disse oplysninger ikke bruges til noget af forældrene. Det vil under alle omstændigheder være læreren, der kan reagere i forhold til de elever, der ikke overholder aftalen og om nødvendigt inddrage den enkelte elevs forældre. Min vurdering er, at en sådan offentliggørelse i det mindste burde forudsætte en forudgående aftale herom med forældrene, så de i tide kunne tilkendegive, om de ønskede deres barns resultater offentliggjort. Her har læreren tilsyneladende ikke overvejet de etiske problemstillinger, der er forbundet med offentliggørelse af forhold, der meget vel kan have en begrundelse i personlige forhold, enten i hjemmet, hos eleven eller i samspillet mellem eleven og læreren.

Der er god grund til at rejse spørgsmål om skolens retningslinjer for udsendelse af oplysninger og for kommunikation generelt fra og til skolen og dens lærere. Det er skolebestyrelsen, der fastlægger principperne herfor, og det er skolelederen, der har tilsynet med lærernes aktiviteter i forbindelse med undervisningen. Derfor bør du gå videre med din utilfredshed til læreren og til skolelederen om den konkrete hændelse. Og du kan forelægge skolebestyrelsen spørgsmålet om behov på skolen for principper for offentliggørelse af elevernes forhold i undervisningen, hvis de ikke findes i forvejen.

Du rejser et meget relevant spørgsmål. Den nemme adgang til information udgør i sig selv en udfordring, som bør mødes af klare retningslinjer for lærernes brug heraf, primært for at sikre en etisk forsvarlig praksis i forhold til de enkelte elever og deres forældre. Selv om der juridisk måske ikke er ulovligt, er det langt fra sikkert, at det er i orden etisk. Her bør skolen klargøre sine principper, så de kendes af både personale, elever og forældre.

Venlig hilsen
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

5. maj 2021

af

Læs også

17.09.10
Må skolen sende elever hjem?
Om regler for tilsyn med elever og aflysning af timer