Regler for tilsyn på ekskursioner

Regler for tilsyn på ekskursioner

Om skolens forpligtigelse til at føre tilsyn med elever på udflugt

Spørgsmål:

Hej

Jeg skriver, fordi der er opstået lidt uenighed i min datters klasse om en mulig ekskursion, og jeg håber, at I måske kan svare på dette spørgsmål. Når en klasse skal på ekskursion til et offentligt sted, dvs. dyrskue, zoo, tivoli etc. – er der så en norm eller lov for, hvor mange elever der må være af sted pr. lærer, og er der en regel for, hvor gamle eleverne skal være, førend de må færdes uden at være under tilsyn på et offentligt sted?

Håber I måske er nogen, der kan hjælpe med at svare på det her spørgsmål eller pege på, hvem der kan svare på det.

På forhånd tak
M


Svar:

Kære M

Du beder om nærmere oplysning vedrørende reglerne om skolens tilsyn under ekskursioner og spørger, om der er fastlagt centrale regler for, hvor mange voksne der skal være pr. barn, og hvor gamle eleverne skal være, før de må færdes alene.

Folkeskolelovens § 52 fastslår, at Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. Disse regler findes i bekendtgørelse nr. 38 af 10. januar 1995 om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden.

Bekendtgørelsen fastslår, at det er kommunalbestyrelsen, der bærer det overordnede ansvar for, at der føres fornødent tilsyn med eleverne i skoletiden, og at det er skolens leder, der træffer beslutning om udøvelsen af tilsynet. Bekendtgørelsen definerer fornødent tilsyn som tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra vurderingen af de konkrete forhold, herunder elevernes alder, aktivitetens art og de stedlige forhold. Det er i sidste ende skolens leder, der afgør, hvad der i den konkrete situation skal forstås ved fornødent tilsyn. Det betyder, at det også er skolens leder, der afgør, hvor mange voksne der er fornødne for at der kan føres tilsyn på fx en ekskursion, og i hvor høj grad eleverne må færdes alene unde voksenledsagelse.

Dog er det således, at skolebestyrelsen kan udforme principper for tilsynets udøvelse på skolen, og så skal skolelederens skøn holdes inden for de grænser, som principperne udstikker. Men bortset herfra, så findes der ikke centralt fastlagte regler for tilsynets omfang i konkrete situationer. Den eneste undtagelse vedrører særligt farlige aktiviteter: svømmeundervisning, badning og sløjdundervisning, hvor der er fastlagt regler om lærernes uddannelse, omgangen med værktøj mv.

Det korte svar på dit spørgsmål er altså, at medmindre skolebestyrelsen på din datters skole har udformet specifikke principper for tilsynet, så er det alene skolelederens skøn, der afgør, hvordan tilsynet skal udøves under en ekskursion. Det er skolens leder, der afgør, hvor mange og hvilke ansatte der skal deltage. Det sker, at én eller flere deltagende lærere ikke mener, at de kan føre forsvarligt tilsyn med denne bemanding. I så fald må de fortælle skolens leder om deres betænkeligheder, og hvis skolelederen fastholder bemandingen, bærer han eller hun det fulde ansvar for, at den eventuelt viser sig utilstrækkelig. Men lærerne er forpligtet til at gennemføre aktiviteterne og til at føre tilsyn så godt som muligt inden for de givne rammer.

Venlig hilsen,
Forældrerådgivningen

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

11.03.15
Skal jeg tvinge min datter i skole?
Om ikke at ville i skole
07.02.11
Kan skolen sende vores søn hjem fra skole næsten hver dag?
Om at sende elev hjem i skoletiden